احترام به خود چرا برای ما انسانها مهم است ؟

احترام به خود چرا برای ما انسانها مهم است ؟
احترام به خود چرا برای ما انسانها مهم است ؟ احترام به خود احساسی است به این معنی که شما خود را پذیرفته اید ، برای خودتان ارزش قائلید ، به توانایی های خود اطمینان دارید ،...
بیشتر بخوانید

احساس حقارت و عقده حقارت چیست ؟

احساس حقارت و عقده حقارت چیست ؟
احساس حقارت و عقده حقارت چیست و چگونه از آن عبور کنیم ؟ احساس حقارت و عقده حقارت را اولین بار آلفرد آدلر در نظریه روانشناسی خود مطرح نمود ، آدلر که بخاطر مبتلا شدن به نرم...
بیشتر بخوانید

درباره شکست _ چرا هر شکستی مقدمه پیروزی نیست ؟

درباره شکست _ چرا هر شکستی مقدمه پیروزی نیست ؟
درباره شکست _ چرا هر شکستی مقدمه پیروزی نیست ؟ درباره شکست زیاد صحبت شده است ، اینکه شکست مقدمه ایی بر پیروزیست یا شکست خوردگان پیروزان این دنیا هستند ، بخشی از این صحبته...
بیشتر بخوانید

چند نکته برای افزایش رضایت از زندگی و احساس خوشبختی ( بخش دوم )

چند نکته برای افزایش رضایت از زندگی و احساس خوشبختی ( بخش دوم )
چند نکته برای افزایش رضایت از زندگی و احساس خوشبختی ( بخش دوم ) داشتن پول و مسائل مالی را با موفقیت اشتباه نگیرید شما به دلیل مدل ماشینی که دارید اندازه خانه ایی که در آن...
بیشتر بخوانید

خودتان را بشناسید و نقشه راه فردی مناسب خود را طی کنید نه نسخه فردی دیگر

خودتان را بشناسید و نقشه راه فردی مناسب خود را طی کنید نه نسخه فردی دیگر
خودتان را بشناسید و نقشه راه فردی مناسب خود را طی کنید نه نسخه فردی دیگر دوران اینکه یک نفر که برروی قله ایستاده نسخه واحدی برای موفقیت دیگران و کوهپایه نشین ها برای رسید...
بیشتر بخوانید

احساس ناامنی چگونه در کودک شکل میگردد ؟

احساس ناامنی چگونه در کودک شکل میگردد ؟
احساس ناامنی چگونه در کودک شکل میگردد ؟ احساس ناامنی بخاطر رفتارهای اشتباه والدین منتقل میگردد. پدر یا مادری که دائم از فرزند خود انتقاد و خرده گیری میکنند و معیارهای سطح...
بیشتر بخوانید

مراحل چندگانه تغییر مراجع در فرآیند تغییر رفتار

مراحل چندگانه تغییر مراجع در فرآیند تغییر رفتار
مراحل چندگانه تغییر مراجع در فرآیند تغییر رفتار تغییر رفتار مراجع در روان درمانی مراحل گوناگونی دارد ، هر مرحله شامل دوره ایی زمانی و شامل انجام دادن تکالیف و تمرینهایی ا...
بیشتر بخوانید

امنیت بنیادین پیش نیاز شخصیت سالم است

امنیت بنیادین پیش نیاز شخصیت سالم است
امنیت بنیادین پیش نیاز شخصیت سالم است اگر بخواهیم از شخصیت سالم صحبت کنیم باید به دوران کودکی بازگردیم ، تاثیر اتفاقات و تجربیات دوران کودکی در بزرگسالی تاثیری غیرقابل ان...
بیشتر بخوانید

ما در آزمون قانون جذب و فیلم راز مردود شدیم شما را نمیدانم !!!

ما در آزمون قانون جذب و فیلم راز مردود شدیم شما را نمیدانم !!!
ما در آزمون قانون جذب و فیلم راز مردود شدیم شما را نمیدانم !!! خاطرم هست نه سال پیش سال ٨٨ بود ، سی دی یکی از سخنرانان کشورمان درباره قانون جذب و فیلم راز را میدیدم.در آن...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید