وقتی ظاهر دیگران را ملاک قضاوت قرار میدهیم .

وقتی ظاهر دیگران را ملاک قضاوت قرار میدهیم .
وقتی ظاهر دیگران را ملاک قضاوت قرار میدهیم. ظاهر زندگی دیگران در بسیاری از مواقع ملاک قضاوت ماست ، این تمثیل معروفیست که بزرگترها همیشه به جوانها میزنند. مخصوصا در بحث تص...
بیشتر بخوانید

تغییر عادات کار آسانی نیست ، پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید.

تغییر عادات کار آسانی نیست ، پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید.
تغییر عادات کار آسانی نیست ،پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید. تغییر عادات کار آسانی نیست ، پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید. به دلیل اینکه در این سایت و آموزشها همی...
بیشتر بخوانید

احساسات درونمان بدون خود فریبی و انکار ببینیم.

احساسات درونمان بدون خود فریبی و انکار ببینیم.
 احساسات درونمان را بدون خودفریبی و انکار ببینیم.  احساسات درونمان را بدون خودفریبی و انکار ببینیم.خاطرم هست زمانیکه ۲۰ سال داشتم دانشجوی کارشناسی معماری بودم به دلیل این...
بیشتر بخوانید

خواستن توانستن است ؟ آیا واقعا هرچه بخواهیم میتوانیم انجام دهیم؟

خواستن توانستن است ؟ آیا واقعا هرچه بخواهیم میتوانیم انجام دهیم؟
 خواستن توانستن است ؟ آیا واقعا هرچه بخواهیم میتوانیم انجام دهیم؟ خواستن توانستن است ؟ زیاد دیده میشود که عده ایی در اطراف ما هستند که این تصور را دارند که کائنات و دنیا...
بیشتر بخوانید

خودشناسی چیست و چه کمکی به ما انسانها میکند؟

خودشناسی چیست و چه کمکی به ما انسانها میکند؟
خودشناسی چیست و چه کمکی به ما انسانها میکند؟ خودشناسی چیست ؟ شاید با شنیدن نام خودشناسی همگی به تصاویر افرادی که دورهم جمع شده اند و عارفانه درکنارهم راز و نیاز میکنند بر...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید