آبان ۰۱, ۱۳۹۸

دو باور اشتباه : انتظار تغییر سریع و توجه به افراد خاص

دو باور اشتباه : انتظار تغییر سریع و توجه به افراد خاص
باورهای اشتباهمان را در موضوع تغییر بیابیم. انتظار تغییرات آنی : ما در موضوع تغییر دچار دو اشتباه اساسی میشویم یکی هدف گذاریهای اشتباه و به دنبال تغییرات سریع بودن است و...
بیشتر بخوانید

اشاره ایی به ترسهای اساسی ما انسانها

اشاره ایی به ترسهای اساسی ما انسانها
 ترس از طرد شدن : ایتکه از طرد شدن و تایید نشدن میترسیم و فکر میکنیم که همه باید مرا تایید کنند این موضوع را در بخش تایید طلبی بیشتر باز کرده ایم. ترس از انتقاد و سرزنش :...
بیشتر بخوانید

ترس از شکست یا اهل شکست خوردن بودن

ترس از شکست یا اهل شکست خوردن بودن
بسیاری از انسانها بخاطر ترس از شکست کاری نمیکنند. اجازه بدهید اینجا مطلبی را برای شما خواننده عزیز باز کنم. احتمالا شما هم سمینارهای موفقیت و کتابهای انگیزشی را خوانده ای...
بیشتر بخوانید

آنچه در مورد موفقیت به ما نگفته اند

آنچه در مورد موفقیت به ما نگفته اند
بگذارید همین اول خیالتان را راحت کنم اگر فکر میکنید سه سال دیگر در نقطه خاصی هستید یا پنج سال دیگر اهداف خاصی را بدست آورده اید خیالتان را راحت میکنم که احتمالا در اشتباه...
بیشتر بخوانید

قوانین زندگی واقعی ( قسمت اول )

قوانین زندگی واقعی ( قسمت اول )
قوانین زندگی واقعی ( قسمت اول ) آنقدر برای ما از موفقیت و رسیدن به اهداف صحبت کرده اند ، آنقدر کلاس و سمینار آموزشی برگزار شده است و شاید در ده ها و شاید صدها مورد از آنه...
بیشتر بخوانید

ویژگیهای افراد کمالگرا چیست ؟

ویژگیهای افراد کمالگرا چیست ؟
ویژگیهای افراد کمالگرا چیست ؟ در مقاله قبلی با نام ” کمالگرایی زنجیری پنهان درون ما ”  از کمالگرایی صحبت کردیم و داستانها و حکایتهایی از افراد کمالگرا را باهم...
بیشتر بخوانید

کمالگرایی زنجیری پنهان در درون ما

کمالگرایی زنجیری پنهان در درون ما
حکایتهایی از افراد کمالگرا : ” وقتی تنیس بازی میکنم انگار آرام و قرار ندارم. نگرانم که هردفعه به توپ ضربه میزنم خوب ضربه بزنم.هروقت نتوانم خوب بازی کنم از دست خورم...
بیشتر بخوانید

مکانیزم انکار و مکانیزم فرار از خلاهای شخصیتمان

مکانیزم انکار و مکانیزم فرار از خلاهای شخصیتمان
وقتی پا به عرصه خودشناسی بگذاریم یکی از سخت ترین مراحل آن صداقت بیرحمانه با خویش است. همانجایی که باید  عمیق ترین لایه های احساسی درونمان را ببینیم. لایه هایی که سالهاست...
بیشتر بخوانید

خودشناسی و شناخت باورهای نادرست در هدف گذاری و موفقیت

خودشناسی و شناخت باورهای نادرست در هدف گذاری و موفقیت
خودشناسی و شناخت باورهای نادرست در هدف گذاری و موفقیت باورها نقش اساسی در شکل گیری جهان بینی ما و نگاهی که به دنیا خواهیم داشت دارند. فرض کنید من باورم این باشد که همه مر...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید