کمالگرایی زنجیری پنهان در درون ما

کمالگرایی زنجیری پنهان در درون ما
حکایتهایی از افراد کمالگرا : ” وقتی تنیس بازی میکنم انگار آرام و قرار ندارم. نگرانم که هردفعه به توپ ضربه میزنم خوب ضربه بزنم.هروقت نتوانم خوب بازی کنم از دست خورم...
بیشتر بخوانید

مکانیزم انکار و مکانیزم فرار از خلاهای شخصیتمان

مکانیزم انکار و مکانیزم فرار از خلاهای شخصیتمان
وقتی پا به عرصه خودشناسی بگذاریم یکی از سخت ترین مراحل آن صداقت بیرحمانه با خویش است. همانجایی که باید  عمیق ترین لایه های احساسی درونمان را ببینیم. لایه هایی که سالهاست...
بیشتر بخوانید

خودشناسی و شناخت باورهای نادرست در هدف گذاری و موفقیت

خودشناسی و شناخت باورهای نادرست در هدف گذاری و موفقیت
خودشناسی و شناخت باورهای نادرست در هدف گذاری و موفقیت باورها نقش اساسی در شکل گیری جهان بینی ما و نگاهی که به دنیا خواهیم داشت دارند. فرض کنید من باورم این باشد که همه مر...
بیشتر بخوانید

وقتی ظاهر دیگران را ملاک قضاوت قرار میدهیم .

وقتی ظاهر دیگران را ملاک قضاوت قرار میدهیم .
وقتی ظاهر دیگران را ملاک قضاوت قرار میدهیم. ظاهر زندگی دیگران در بسیاری از مواقع ملاک قضاوت ماست ، این تمثیل معروفیست که بزرگترها همیشه به جوانها میزنند. مخصوصا در بحث تص...
بیشتر بخوانید

تغییر عادات کار آسانی نیست ، پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید.

تغییر عادات کار آسانی نیست ، پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید.
تغییر عادات کار آسانی نیست ،پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید. تغییر عادات کار آسانی نیست ، پس انتظار تغییرات سریع نداشته باشید. به دلیل اینکه در این سایت و آموزشها همی...
بیشتر بخوانید

احساسات درونمان بدون خود فریبی و انکار ببینیم.

احساسات درونمان بدون خود فریبی و انکار ببینیم.
 احساسات درونمان را بدون خودفریبی و انکار ببینیم.  احساسات درونمان را بدون خودفریبی و انکار ببینیم.خاطرم هست زمانیکه ۲۰ سال داشتم دانشجوی کارشناسی معماری بودم به دلیل این...
بیشتر بخوانید

خواستن توانستن است ؟ آیا واقعا هرچه بخواهیم میتوانیم انجام دهیم؟

خواستن توانستن است ؟ آیا واقعا هرچه بخواهیم میتوانیم انجام دهیم؟
 خواستن توانستن است ؟ آیا واقعا هرچه بخواهیم میتوانیم انجام دهیم؟ خواستن توانستن است ؟ زیاد دیده میشود که عده ایی در اطراف ما هستند که این تصور را دارند که کائنات و دنیا...
بیشتر بخوانید

خودشناسی چیست و چه کمکی به ما انسانها میکند؟

خودشناسی چیست و چه کمکی به ما انسانها میکند؟
خودشناسی چیست و چه کمکی به ما انسانها میکند؟ خودشناسی چیست ؟ شاید با شنیدن نام خودشناسی همگی به تصاویر افرادی که دورهم جمع شده اند و عارفانه درکنارهم راز و نیاز میکنند بر...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید