فکر کردن زیاد را کنار بگذارید و شروع کنید.

فکر کردن زیاد را کنار بگذارید و شروع کنید.
فکر کردن زیاد را کنار بگذارید و عمل کنید.   فکر کردن زیاد را کنار بگذارید و عمل کنید.بعضیها علاقه زیادی به فکر کردن بیش از حد و تحلیل زیاد دارند و متاسفانه همین باعث...
بیشتر بخوانید

رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش چهارم)

رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش چهارم)
رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش چهارم)   فایل صوتی بخش چهارم کلاس تغییر از کلاسهای خودشناسی سال ۹۵ امروز تقدیم شما میگردد.    
بیشتر بخوانید

زندگی واقعی در بیشتر مواقع از تصورات ما سخت تر است.

زندگی واقعی در بیشتر مواقع از تصورات ما سخت تر است.
زندگی واقعی در بیشتر مواقع از تصورات ما سخت تر است.   زندگی واقعی ، قوانین خاص خودش را دارد برخی بر این باورند که تصورات و تجسم ذهنی ما به راحتی به واقعیت بدل میشود....
بیشتر بخوانید

رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش دوم)

رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش دوم)
رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش دوم)   فایل صوتی زیر بخشی از کلاس خودشناسی سال ۹۵ با موضوع تغییر است که بخش دوم آن خدمت شما ارائه میگردد پایه این بحث بر منبای کتا...
بیشتر بخوانید

رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش اول )

رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش اول )
رادیو خودشناسی _ موضوع تغییر ( بخش اول ) . . فایل صوتی زیر بخشی از کلاس خودشناسی سال ۹۵ با موضوع تغییر است که بخش اول آن خدمت شما ارائه میگردد و بخشهای بعدی کلاس تغییر طی...
بیشتر بخوانید

کمال گرایی ،فایل صوتی _ ( بخشی از دوره رهایی از کمالگرایی )

کمال گرایی ،فایل صوتی   _ ( بخشی از دوره رهایی از کمالگرایی )
کمالگرایی فایل صوتی  _ ( بخشی از دوره رهایی از کمالگرایی )   فایل صوتی زیر بخشی از آموزش دوره صوتی رهایی از کمالگرایی است که بعنوان هدیه به همه کاربران سایت تقدیم می...
بیشتر بخوانید

قدرت افکار ما فقط بر جهان درونی ما تاثیرگذار است.

قدرت افکار ما فقط بر جهان درونی ما تاثیرگذار است.
قدرت افکار ما فقط بر جهان درونی ما تاثیرگذار است.   همین امروز انسانهایی در این دنیا بوده اند که صبح با روی خوش از همسر و خانواده خود خداحافظی کردند و چندساعت بعد بخ...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید