بهمن ۰۲, ۱۳۹۷

داستان زندگی ما چیست ؟

داستان زندگی ما چیست ؟

داستان زندگی ما چیست ؟

هر کدام از ما برحسب تجربیات تکرارشونده احساسی و رفتاری گذشته ، برداشتی از خود و اطرافیان را بعنوان یک باور ثبت شده در ذهن خود داریم .

اریک برن در کتاب معروف خود به نام بازیها معتقد است که برخی از ما در قالب یک نمایش ، روایت و داستان زندگی خود را ادامه میدهیم و این داستان ، یک سناریوی تکرار شونده در زندگی ماست که دائما در روابط خود آن را تکرار میکنیم .

داستان زندگی یک نفر زندگی در نقش قربانی است ، بازی کردن در این نقش چه در روابط خود و چه در محیط کار خود و چه در اجتماع ، داستان زندگی دیگری رابین هود شدن و نجات دهنده بودن است ، مشکل اصلی این است که رادارهای ناخودآگاه او بخاطر باورهای تثبیت شده فقط به دنبال افرادی میرود که در چاه قربانی بودن اسیر هستند تا آنها را نجات دهد ، داستان دیگری در انفعال و تسلیم است ، رادارهای ناخودآگاه او هم تمایل و گرایش به سمت افرادی را دارد که تحمیل و تحقیر و زورگویی دارند با این بازی داستان زندگی او تکمیل میشود و نمایشنامه تکرار میشود .

کسی که از احساس حقارت رنج میبرد به سبب تجربیاتی که به او احساس بی ارزشی را منتقل کرده ، هر رفتار یا گفتار عادی دیگران را هم نشانه ایی بر تحقیر خود برداشت میکند تا نمایشنامه خودش را به درستی تکمیل کند .

داستان زندگیچگونه میتوانیم تا حدی به داستان زندگی خود پی ببریم ؟

حالا چه کار کنیم ؟ یکی از روشهایی که تا حدی به ما کمک میکند داستان زندگی خود را پیدا کنیم نوشتن خاطرات گذشته مان است ، خاطرات گذشته خود را کامل و با جزییات مرور کنیم :

روابط گذشته تا به حالی که در آنها بوده ایم چطور بوده ؟ 

نقش ما در این روابط چگونه بوده است ؟

الگوی تکرار شونده ایی در این رابطه ها دیده میشود که ما آن را تکرار میکنیم ؟

تا به حال چندبار روابط ما با دیگران بهم خورده ؟

چرا این رابطه بهم خورده ؟

اگر در گذشته حقی از ما ضایع شده آیا باز هم ما داستانی مشابه با آن را در رابطه ایی دیگر پیاده سازی میکنیم ؟

چندبار شکست خوردیم ؟

آیا الگوی شکستهای ما تکراری بوده یا نه ؟

بیشترین نقشی که ما در اکثر روابطمان بازی میکنیم چه نقشی است ؟ بعنوان مثال شما به الگوی خود نگاه میکنید همیشه طلب کار هستید ؟ همیشه منفی باف و بدبین هستید ؟ همیشه مهرطلب و ایثارگر هستید ؟ همیشه در گوشه کار و انفعال و انزوا به سر میبرید ؟ اینها مثالهایی بود که شما هم به زندگی خودتان و الگوی تکرار شونده نقش خود در روابط دقت کنید.

خاطره نویسی از اتقاقات مهم گذشته مان و از شکستهای گذشته تا حدی به ما کمک میکند داستان تکرار شونده زندگیمان را پیدا کنیم با یافتن این داستان میتوانیم تلاش کنیم وضعیت خود را بهتر کنیم.

سوال : آیا میتوانیم نمایشنامه زندگیمان را تغییر دهیم ، بله قطعا ، بحث مفصلیست که در مقالات بعدی به آن اشاره میکنیم.

.

.

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

دیدگاه خود را ثبت کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *