مقاله150
 • برای انجام کاری که احتمال میدهیم به نتیجه برسد باید تلاش کنیم

  برای انجام کاری که احتمال میدهیم به نتیجه برسد باید تلاش کنیم قرار نیست حتما ما دست به هرکاری زدیم ب ...

 • حال بد نتیجه انجام ندادن کارهایمان است

  حال بد نتیجه انجام ندادن کارهایمان است اگر میخواهیم رشد کنیم این موضوع را باید در نظر بگیریم : حال خ ...

 • اقتصاد و ثروت آفرینی به ارتعاشات ما وابسته نیست ، مراقب این حرفها باشیم

  اقتصاد و ثروت آفرینی به ارتعاش و فرکانس ما وابسته نیست ، مراقب این حرفها باشیم در این شرایط بحران اق ...

 • برای تغییر بگذارید کودک درون حسابی درد بکشد

  برای تغییر بگذارید کودک درون حسابی از اشتباهات گذشته درد بکشد میخواهید تغییری در خود ایجاد کنید ، بگ ...

 • تمایل به زیاده خواهی ، تله بزرگ نیمه کاره رها شدن اهداف

  تمایل به زیاده خواهی ، تله بزرگ نیمه کاره رها شدن اهداف بخشی از اهداف ما به این دلیل به نتیجه نمیرسن ...

 • عزت نفس مانع ناراحتی ما نخواهد شد اما به برخاستن سریعتر ما کمک خواهد کرد

  عزت نفس مانع ناراحتی ما نخواهد شد اما به برخاستن سریعتر ما کمک خواهد کرد عزت نفس و احساس ارزشمندی به ...

 • خودشناسی ، نگاه به گذشته و داستان زندگی امروز

  خودشناسی ، نگاه به گذشته و داستان زندگی امروز تصمیم به ایجاد رفتارهای جدید زمانی معنا میابد که ما دی ...

 • شادمانی فقط داشتن حس خوب نیست

  شادمانی فقط داشتن حس خوب نیست شادمانی طنزی بزرگ به همراه دارد ، طنز بزرگ این است که مردم نه تنها آن ...

 • توصیه دکتر دیوید برنز ، اول اقدام بعد انگیزه

  توصیه دکتر دیوید برنز ، اول اقدام بعد انگیزه بارها و بارها برای همه ما پیش آمده که صبح از خواب بیدار ...

 • چقدر به این خطای فکری دچار هستید ؟

  چقدر به این خطای فکری دچار هستید ؟ شما نگاه کنید چقدر به این خطای فکری دچار هستید ؟ من به جای اینکه ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده