بهمن ۰۲, ۱۳۹۷

معرفی کتاب از حال بد به حال خوب

معرفی کتاب از حال بد به حال خوب

معرفی کتاب از حال بد به حال خوب

.

در ادامه معرفی کتابهای خوب روانشناسی ، کتاب از حال بد به حال خوب نوشته دکتر دیوید برنز و ترجمه مهدی قراچه داغی به شما عزیزان مخاطب سایت معرفی میگردد.

ای برادر تو همه اندیشه ایی              مابقی خود استخوان و ریشه ایی

گر بود اندیشه ات گل گلشنی            ور بود خاری تو هیمه گلخنی

اگر تمام نعمتهای زندگی مشمول انسان باشد ولی حال و احساس خوب نداشته باشد، محروم از مهمترین نعمت زندگیست. ولی با احساس خوب و حال خوب در صورت داشتن کمترین امکانات هم می توان به خوبی زندگی کرد.

این بخشی از مقدمه کتاب از حال بد به حال خوب به قلم دکتر عیسی جلالی روانشناس و استاد دانشگاه بود.

کتاب از حال بد به حال خوب درباره روش شناخت درمانی که به نوعی انقلابی بزرگ در علم روانشناسی است مباحث جالبی ارائه میدهد.

بخش اول کتاب درباره شناخت روحیه مطالبی بیان میدارد :

اگر میخواهید از روحبه بد نجات پیدا کنید باید قبل از هر چیز بدانید که هر احساس منفی ، ناشی از اندیشه منفی به خصوصی است.

در برخورد با حوادث ناگوار هم نحوه تفکر ما مهم است . فرض کنیم شخصی در مقام انتقاد از شما صحبتی مطرح کرده است. اگر خود را بد و مقصر بدانید احساس بدی به شما حاکم خواهد شد. اگر فکر کنید انتقاد کننده در مقام تحقیر شما صحبت کرده است دچار تشویش و نگرانی میگردید. درواقع این نحوه تفکر شما نسبت به موضوع است و پیامی که احساستان را تحت تاثیر قرار میدهد.

بخش دوم این کتاب درباره تشخیص روحیه مطالبی ارائه مینماید.

بحث فوبیا یا ترسها ، یکی از مباحثی است که در بخش دوم به طور کامل درباره آن بحث صورت گرفته است.

فوبیای اجتماعی :

فوبیای اجتماعی ترس از اشخاص است. این فوبیا که به شدت متداول است. در هردو جنس زن و مرد و به خصوص در میان مردها بیشتر به چشم میخورد.اشخاصی با این خصوصیت ، نگرانند که در حضور دیگران مضحک به نظر رسیده و آبرویشان برود.در نتیجه از قرار گرفتن در موقعیتی که دیگران متوجه نگرانی آنها بشوند احتراز میکنند.

بخشی دیگراز کتاب از حال بد به حال خوب به بیان مفهوم عزت نفس میپردازد. عزت نفس کم میتواند منجر به خشم ، اضطراب ، احساس گناه و افسردگی شود.اگر نسبت به خود احساس خوب داشته باشید و کسی با شما رفتار بدی کرده باشد.در این صورت ابراز احساسات از سوی شما نشانه احترامی است که برای خود قائل هستید.

 

بیشتر بخوانید...  خودتان را بشناسید و نقشه راه فردی مناسب خود را طی کنید نه نسخه فردی دیگر

 

پیشنهاد میکنیم مقاله های زیر را حتما مطالعه نمایید :

شناخت درمانی چیست ؟

خطاهای شناختی چیست ؟

اضطراب چیست و چگونه در ما بوجود می آید ؟

برای برخیها پذیرفتن خشم خود دشوار است. برای بسیاری از دیگران خشمگین شدن و مشاجره با دیگران زشت و ناپسند است.ممکن است از ترس تایید نشدن از ناحیه دیگران از ابراز احساسات منفی خود خودداری کنند.

در ادامه کتاب از حال بد به حال خوب ده خطای شناختی با ذکر مثالهایی مورد بحث قرار گرفته شده است.

تنبلی 

احساس حقارت

اضطراب و ترس

کمالگرایی

تاییدطلبی

اضطراب اجتماعی

اضطراب صحبت در مقابل جمع

ترس از امتحان

علل نداشتن انگیزه

و رازهای ارتباط موفق ، مهمترین مباحث مطرح شده در این کتاب ۶۵۰ صفحه ایست.

زبان روان این کتاب در بیان مطالب کمک بزرگی به خوانندگان ، جهت شناخت بیشتر خودشان مینماید.

سه تصویر از جلد کتاب از حال بد به حال خوب را برای شما ارائه نموده ایم.

 

بیشتر بخوانید...  احساس ارزشمندی چیست و چگونه تخریب میشود ؟

از حال بد به حال خوب از حال بد به حال خوب

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

دیدگاه خود را ثبت کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *