نشانه های فردی که عزت نفس پایینی دارد

نشانه های فردی که عزت نفس پایینی دارد

نشانه های فردی که عزت نفس پایینی دارد

فردی که عزت نفس پایینی دارد احساس خوبی از خودش ندارد ، از نظر او و از زاویه نگاه او جهان جای خوبی نیست ، احساس ناامنی میکند ، دیگران کمتر برای او قابل اعتماد هستند .

فردی که عزت نفس پایینی دارد حساس و زودرنج است و با برخورد یا انتقاد دیگری در لاک خودش فرو میرود و به چاه افسردگی و انزوا پناه میاورد ، و در این خلوت و انزوای اجباری باز حقارت و خودکم بینی خود را بر سرش میکوبد انگار که یک چیزی مانند خوره او را آزار میدهد

فردی که عزت نفس پایینی دارد به خودش نگاه و نگرش منفی دارد ، بخاطر همین نگاه و نگرش خود به خود در انتظار وقایع تلخ است ، در انتظار وقایع ناخوشایند است ، احساس عمیقی از من خوب نیستم را با خودش حمل میکند و این تنش و فشار درونی که حس میکند خوب نیست را همینطور با خودش میکشد ، این احساسات منفی را درون ریزی میکند چون برایش دشوار است با کسی آن را مطرح کند ، چون دیگران قابل اعتماد نیستند ، بخاطر همین پناه میبرد به انزواطلبی ، منزوی شدن ، تنهایی اجباری و دوری گزیدن از رابطه با دیگران و در نوع افراطی آن پناه بردن به یک مشغولیت افراطی مثل زیاد کار کردن یا اعتیاد به کار ، پناه بردن به روابط جنسی خارج از عرف ، خودارضایی های مکرر برای تخلیه اضطراب درونی ، خوردن مشروب برای تسکین موقت درونی و….و همه اینها برای این است که دردش را حس نکند . فردی که عزت نفس پایینی دارد دردی از خودکم بینی و حقارت شدید را با خودش حمل میکند که روح و روانش را آزرده کرده و به جای اینکه با درد خود روبرو شود و مشکل را حل کند با پناه بردن به کارهای بیهوده موقتا اضطراب و ناامنی درونش را تسکین میدهد اما باز این خوره های روحی و روانی باز میگردند و این چرخه باطل ادامه پیدا میکند

فردی که عزت نفس پایینی دارد احساس کارآمدی مناسبی ندارد ، یعنی فکر میکند که از پس یک کار بر نمی آید ، با وجود اینکه شاید بتواند فعالیتی را صورت دهد و مسئولیتی را قبول کند آنقدر به خودش و توانمندی خودش بی اعتماد است ، و آنقدر دیدگاه منفی به خودش دارد که در ذهنش این باور به ثبت رسیده که من انسانی ناتوان و ناکارآمد هستم.

فردی که عزت نفس پایینی دارد عملا دست به هیچ کارمهمی نمیزند ، از ترس اشتباه ، از ترس خطا ، از ترس قضاوت دیگران ، آنقدر اعتمادش به خودش پایین است که در جای خود فریز شده و هیچ کاری نمیکند و همین باعث از دست رفتن فرصتهای زندگیش خواهد شد و همین فرصتهای از دست رفته باز او را در چرخه حسرت ، احساس گناه قرار میدهد و باز دور باطلی از احساسات منفی بوجود می آید

فردی که عزت نفس پایینی دارد برایش شفقت به خویشتن آسان نیست و از درون این صدای سرزنشگر او را تنبیه میکند و دور باطل احساس گناه و عذاب وجدان و پشیمانی از گذشته براو حاکم میگردد.

در روابطش با دیگران یک گفتگوی آزاردهنده درونی دارد که به او اجازه نمیدهد که خودش باشد ، حرف درونش را بزند ، احساسات خود را بیان کند ، خشم خود را مطرح کند ، و هروقت از بیان احساسات و حرفهای درونی خود در یک موقعیت پرهیز کند باز این گفتگوی سرزنشگر و انتقادگر به سراغ او می آید که :

چرا حرفت را نزدی ؟

تو هیچی نمیشی ؟

تو بی عرضه و بی لیاقت هستی ؟

فردی که عزت نفس پایینی دارد به خودش جرات تجربه کردن نمیدهد ، از ترس اینکه مبادا در مقابل دیگران شکست بخورد ، ضایع شود ، از قبل خودش را شکست خورده و بازنده میداند بدون اینکه وارد گود تلاش و کوشش شود ، نه خوبیهای خودش را نگاه میکند و نه توجه به محاسن دیگران دارد بخاطر همین دردنیایی ناامن زندگی میکند.

فردی که عزت نفس پایینی دارد حسی از استقلال رای و نظر شخصی ندارد ، در جمعها نظرش را بیان نمیکند تا نظر جمع مشخص شود سپس خودش را با آنها تطبیق میدهد

این بلایی است که عزت نفس پایین بر سرما می آورد ، خودکم بینی درد بزرگیست که باید برای حل آن تلاش کنیم.

عزت نفس پایینی

خودشناسی

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *