بهمن ۰۲, ۱۳۹۷

زندگی آگاهانه ستون اول عزت نفس _ نوشته ایی از ناتانیل براندن استاد بزرگ عزت نفس

زندگی آگاهانه ستون اول عزت نفس _ نوشته ایی از ناتانیل براندن استاد بزرگ عزت نفس

زندگی آگاهانه ستون اول عزت نفس ، نوشته ایی از استاد بزرگ عزت نفس جهان

ناتانیل براندن در کتاب شش ستون عزت نفس ( The Six Pillars of Self Steem ) که در ایران توسط مترجم برجسته کشورمان مهدی قراچه داغی به اسم کتاب روانشناسی عزت نفس ترجمه شده است. از شش ستون اساسی عزت نفس نام میبرد که در این نوشته ، ستون اول عزت نفس یعنی زندگی آگاهانه را از زبان ناتانیل براندن که پایه گذار مفهوم عزت نفس در جهان بود نقل میکنیم.

زندگی آگاهانه

زندگی آگاهانه و تاثیر آن بر عزت نفس از زبان براندن

هرچه آگاهی ما بیشتر باشد زندگی بهتری خواهیم داشت ، کسی که محیط خودش را بهتر بشناسد و به آن آگاه تر باشد بهتر هم میتواند در آن زندگی کند ، منظور از آگاهی ، آگاه بودن از جنبه حقیقت و واقعیتهای زندگی است.

انسان حق انتخاب دارد ، میتواند درباره اینکه آگاهی را انتخاب کند یا نکند تصمیم بگیرد. میتواند به جستجوی حقیقت برود یا نرود. اگر از سطحی از آگاهی در زندگی خود استفاده نکنیم ، اگر واقعیتها را نبینیم با کاهش عزت نفس روبرو خواهیم شد. ذهن ما وسیله اصلی برای بقاست ، اگر با ذهن خود برخورد درست نداشته باشیم عزت نفس ما آسیب خواهد خورد.

(فرار از واقعیت ها نمونه بارز خیانت به ذهن و کاهش عزت نفس است)

نمونه هایی از فرار واقعیتها و نبود زندگی آگاهانه

” میدانم که همه تلاشم را برای هدفم صورت نمیدهم ، اما ترجیح میدهم به آن فکر نکنم “

” میدانم نشانه هایی وجود دارد که کسب و کارمان با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد اما شاید اگر کاری به این موضوع نداشته باشم خود به خود درست شود “

” میدانم فرزندانم از اینکه به آنها رسیدگی نمیکنم ناراحتند اما روزی میرسد که تغییر خواهم کرد “

” میدانم نوشیدن الکل باعث آسیب به بدنم خواهد شد اما هروقت اراده کنم آن را کنار خواهم گذاشت “

” میدانم که عادت غذایی ام مناسب نیست ، و من را دچار مشکل میسازد اما …….”

” میدانم که درباره زندگی و موفقیتهایم دروغ میگویم اما ………….”

ما انتخاب میکنیم که به برخی از موضوعات فکر کنیم یا فکر نکنیم ، عمل کنیم یا عمل نکنیم و همه اینها ، ما را تبدیل به کسی میکند که هستیم ، و در اعماق وجود ما اینها روی هم انباشته شده و نتیجه آن چیزی میشود که به آن عزت نفس میگوییم.

تعریف زندگی آگاهانه

زندگی آگاهانه یعنی توجه داشتن به همه مسائلی که روی رفتارها ، ارزش ها ، و هدفهایمان اثر دارد. زندگی آگاهانه یعنی بر اساس آنچه میبنیم و آنچه میدانیم عمل کنیم.آگاهانه زیستن یعنی آگاهی که به اقدام منجر شود ، آگاهی که به اقدام منجر نگردد بی اعتبار کردن ذهن و چیزی بیش از دیدن و دانستن است.

زندگی آگاهانه یعنی اگر میدانم که کاری باید صورت گیرد در عمل آن را انجام دهم اگر تشخیص دادم برخورد درستی با فرزندم ندارم کاری صورت دهم. اگر فهمیدم جایی اشتباه کردم در جهت جبران آن تلاش کنم نه اینکه از جبران اشتباه طفره روم.

زندگی آگاهانه یعنی احساس مسئولیت در برابر واقعیتها

زندگی آگاهانه یعنی به واقعیتها احترام بگذاریم ، منظور از واقعیتها هم واقعیتهای دنیای درونمان مثل احساسات ، نیازها و خواسته هاست و هم واقعیتهای دنیای بیرون است ، توجه نکردن به واقعیتها بر خلاف زندگی آگاهانه است.

قرار نیست حتما ما واقعیتها را دوست داشته باشیم ، یا حتما واقعیت باب میل ما باشد ، مهم این است که آنچه که وجود دارد را همانطور که هست ببینیم ، اگر من آرزوی خرید لباسی جدیدی دارم و همزمان باید اجاره منزلم را پرداخت کنم و دیگر با خرید لباس پولی برای پرداخت اجاره باقی نمیماند ، تمایل و علاقه من برای خرید لباس این واقعیت را تغییر نمیدهد که من فعلا پول ندارم.

اگر باید تن به یک عمل جراحی بدهم که پزشک برای من تجویز کرده این احساس و افکار که اگر عمل نکنم خود به خود همه چیز درست میشود خلاف زندگی آگاهانه و واقعیتهاست.

اگر گفته ایی حقیقت داشته باشد ، انکار کردن آن گفته حقیقت را بی اعتبار نخواهد ساخت

زندگی آگاهانه

وقتی زندگی آگاهانه داشته باشیم دیگر بی جهت این فرض را نمیگذاریم که آنچه در فکر ما میگذرد یا آنچه را که احساس میکنیم عین واقعیت است ، بلکه شرطش این است که این افکار و احساسات را اول از همه بسنجیم که آیا مطابق واقعیت است یا نه و به درستی واقعیتها برسیم.

زندگی آگاهانه ۱۰ شرط دارد که در نوشتار بعدی به شروط و پایه های زندگی آگاهانه از زبان ناتانیل براندن خواهیم پرداخت.

اما در انتهای مقاله بهتر است از خودمان سوال کنیم 

 

بیشتر بخوانید...  احساس ارزشمندی چیست و چگونه تخریب میشود ؟

که اگر با خودمان روراست باشیم ، ما چقدر به واقعیتهای زندگیمان درست نگاه میکنیم و چقدر از برخی از واقعیتهای زندگیمان فرار میکنیم یا آنها را نادیده میانگاریم ؟

زندگی آگاهانه.

.

روانشناس.

عزت نفس

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

دیدگاه خود را ثبت کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *