مهرطلبی چیست ؟ مهرطلب کیست ؟درمان مهرطلبی چگونه است ؟

مهرطلبی چیست ؟ مهرطلب کیست ؟درمان مهرطلبی چگونه است ؟

مهرطلبی چیست ؟ مهرطلب کیست ؟درمان مهرطلبی چگونه است ؟

مهرطلبی چیست ؟ مهرطلب چه کسی است ؟ این شخص چه ویژگیهایی دارد ؟ مهرطلبی چه مشکلاتی برای ما ایجاد میکند و راهکارهای رهایی از مهرطلبی چگونه است ؟ در این مقاله به طور کامل و مفصل به این موضوع پرداخته ایم و پیشنهاد میکنیم مقاله را از ابتدا تا انتها مطالعه نمایید.

مهرطلبی چیست ؟ شخصیت مهرطلب چه ویژگیهایی دارد ؟

مهرطلبی چیست ؟ داستان زیر را مطالعه کنید

دوست دارم همه از من راضی باشند. همیشه با نظرات دیگران موافقت میکنم حتی اگر در باطن با آنها مخالف باشم. نمیخواهم کسی بخاطر من آزرده شده یا دلش بشکند. همیشه خوب بودن و سربه راه بودن عادت زندگیم است. هر وقت میخواهم برای فرزندانم یا حتی پرسنل زیردستم محدودیت بگذارم دچار احساس گناه میگردم. از شغلم رضایت ندارم ولی به دلیل اینکه شغل خانوادگیمان است آن را بخاطر پدرم و اعتبارش ادامه میدهم

این نامه گوشه ایی از وضعیت و شرایط یک فرد مهرطلب است. اما بهتر است بررسی کنیم مهرطلبی چیست ؟

مهرطلبی یعنی اعتیاد به راضی نگه داشتن دیگران تا حدی که همیشه منافع ، خواسته ها و حقوق ما زیر بخاطر شخص دیگری که از دوستان، خانواده یا آشنایان است پایمال میگردد.

مهرطلبها میخواهند درنظر خودشان و دیگران همیشه تصویری خوب و خوشایند داشته باشند. تصویر افرادی که همیشه خندان هستند هرگز عصبانی نمیشوند هرگز خواسته کسی را رد نمیکنند هرگز دل کسی را نمیشکنند. هویت افراد مهرطلب از نیاز شدید به خوشایند بودن و خوب بودن نشات میگیرد اما متاسفانه بهایی این خوب بودن و تصویرظاهری بیرونی حال خراب درونی است. درواقع همه افرادی که به قیمت نادیده انگاشتن خودشان میخواهند دیگران را راضی و خشنود نگه دارند به هدف خود خواهند رسید اما وقتی با خود واقعیشان خلوت میکنند یک شخصیت بدحال و افسرده و بی کفایت را مشاهده خواهند نمود.

اندیشه ثابت مهرطلبی چیست ؟

مهرطلبی ناشی از این اندیشه ثابت و نهادینه شده در فکر ماست که تصور میکنیم باید همه را از خود راضی نگه داریم. مهرطلبی باعث میشود هویت و عزت نفس خودمان را با توجه به کاری که برای دیگران میکنیم اندازه گیری کنیم. ذهنیت ثابت مهرطلبی این است که اگر من خوب باشم و به دیگران کمک کنم مانع از آن خواهم شد که دیگران دست رد به سینه من بزنند. اگر که خوب باشم و در هر صورت دیگران را کمک کنم دیگران هم قطعا من را دوست خواهند داشت.

مهرطلبی

مهرطلبی حس نچسب بودن به دیگران میدهد.

با اینکه مهرطلبی و افراد مهرطلب همیشه تلاش دارند در نظر دیگران خوب و خوشایند جلوه نمایند اما واقعیت این است که حس ناخوشایند تظاهری بودن لبخندها و نمایشی بودن رفتارهایشان کاملا دیده شده و دیگران پی به این حالت آنها میبرند. به همین جهت مردم افراد مهرطلب را عمیقا دوست ندارند آنها را اشخاصی نچسب و غیر دلنشین میدانند.

به عقیده دکتر وین دایر در کتاب شخصیت سالمتر من نیاز به مهرطلبی و تاییدطلبی افراطی از دیگران بر این فرضیه استوار است که : ” به خودت اعتماد نکن و خودت را درنظر دیگران جستجو کن

همیشه رفتارهای تاییدطلبانه رفتارهایی است که مورد پسند جامعه است. انسانهای مهرطلب باور کرده اند که ارزش و اعتبار شخصیت آنها منوط به تایید دیگران است. به همین جهت با رد درخواست دیگران ، یا کوچکترین حرکتی به سمت استقلال خواهی احساس گناه عمیقی را تجربه میکنند و باز مجددا همان رویه مهرطلبی خویش را ادامه میدهند.

مهرطلبی و برچسب خوب بودن 

خوب بودن از جمله برچسبهایی است که والدین ، آموزگاران ، و سایر بزرگسالان به یک کودک خوب نسبت میدهند ” چه دختر خوبی ، آفرین ” _ ” به به چه پسر خوبی ” درکنار این بسیاری از پدرها و مادرها دائما به کودکشان تاکید میکنند که تو باید پسر یا دختر خوبی باشی ، اذیت نکنی ، شیطنت نکنی و….همین پیامها در ذهن کودک ضبط شده و او در بزرگسالی هم با این پیامها کارش را با خوب بودن در مقابل دیگران ادامه خواهد داد. 

” هرچه بیشتر سعی کنیم خوب و خوشایند باشیم و هرچه بیشتر از خود حقیقی فاصله بگیریم بیشتر احساس ترس ، ناامنی و تردید در جهان بیرونی خواهیم داشت.”

بایدها و قانونهای مهرطلبی چیست ؟

مهرطلبی برای اشخاص بایدها و قانونهایی به همراه دارد که به چند مورد از آنها اشاره میکنیم :

من همیشه باید مطابق با خواسته ها نیازها و توقعات دیگران عمل کنم.

من باید از همه کسانی که از من درخواستی دارند حمایت کنم.

من همیشه باید خوب و خوشایند باشم و هرگز احساسات کسی را جریحه دار نکنم.

من نباید هرگز به کسی نه بگویم.

من باید همیشه شاید باشم و هرگز نباید احساسات منفی و خشم خود را بروز دهم.

پیامدهای عمیق روانی مهرطلبی 

به دلیل اینکه مهرطلبها میخواهند خوب و خوشایند باشند ممکن است دیگران از روی سلطه جویی بخواهند که از این موضوع استفاده کنند و قطعا هم یک مهرطلب اسیر یک فرد سلطه جو میشود که از او استفاده نماید.

خوب بودن و خوشایند بودن و اصرار به خنده های بیش از حد تصنعی مانع از آن میشود که بتوانید خشم و ناراحتی و انتقاد خود را مطرح کنید وخشم های فروخورده و سرکوب شده در روان افراد مهرطلب بسیار است.

مهرطلبی باعث میشود از راه اجتناب از تضاد و درگیری خشم و عصبانیت و نارضایتی خود را نشان ندهید.

ترس ازتنها ماندن باعث میشود افراد مهرطلب دائما باج دهند. همین باج دادن به دیگران بخاطر ترس از تنهایی باعث میشود که نارضایتی و ناراحتی خود را ابراز نکنند. در عمق وجود یک مهرطلب برخلاف ظاهر خوب و خوشایندش ترسی عمیق از احساسات و عواطف منفی نهفته است.

فردی که همیشه در اندیشه راضی نگه داشتن دیگران است با ارزشهای شخصی خودش دائما در تعارض است از کاری که برای دیگری صورت میدهد ناراضی است و همین باعث یک حس سرزنش درونی در او خواهد شد. همین باعث حس شدیدی از بی کفایتی و نابسندگی در افراد مهرطلب خواهد شد.

به دلیل اینکه برای خود احساس ارزش قائل نیست و همیشه باید با افراد دیگر و سرویس دادن به آنها حس ارزشمندی کسب کند همیشه احساس اجحاف و قربانی بودن را با خودش حمل مینماید.

پرسشنامه مهرطلبی

پرسشهایی برای شناخت مهرطلبی به سوالات زیر دقت کنید و هر کدام از این جملات در مورد شما صادق است آن را در نظر بگیرید.

برای من مهم است که همه من را دوست داشته باشند

اعتقاد دارم از تضاد و تعارض و دشمنی نفعی حاصل نمیشود

نیاز دیگران همیشه بر نیازهای خودم مقدم است

سعی میکنم خودم را از هرگونه تعارض و اختلاف دور نگه دارم

برای اینکه مورد توجه قرار بگیرم برای دیگران زحمت بیش از اندازه میکشم و فداکاری میکنم

همیشه به تایید دیگران نیاز دارم

احساسات منفی دیگران را به راحتی تصدیق میکنم اما نمیتوانم احساسات منفی خودم را به دیگران ابراز کنم

نمی توانم برای راضی کردن دیگران تلاش نکنم

به شدت تلاش میکنم که اختلافی میان من و افراد خانواده ، دوستان یا همکارانم ایجاد نگردد

قبل از اینکه برای خودم کاری کنم تلاش میکنم که به دیگران خدمت کنم

تقریبا هرگز رو در روی دیگران قرار نمیگیرم زیرا میترسم از من عصبانی شوند

اگر نیاز دیگران را مقدم بر نیاز خودم به حساب نیاورم تبدیل به یک آدم خودخواه میشوم و دیگران من را دوست نخواهند داشت

از فکر اینکه با دیگران اختلاف پیدا کنم ناراحت میشوم

حتی اگر انتقادم سازنده باشد از کسی انتقاد نمیکنم زیرا نمیخواهم کسی از من خشمگین شود

حتی برخلاف احساساتم که شده باید تلاش کنم دیگران را راضی نگه دارم

برای کسب مهر و علاقه دیگران باید پیوسته از خودم مایه بگذارم

اعتقاد دارم آدمهای خوب تایید ، محبت و دوستی دیگران را برای خود میخرند

هرگز نباید خواسته دیگران را زمین بگذارم

گاهی احساس میکنم که دوست دارم مهر و علاقه دیگران را با محبت کردن به آنها خریداری کنم

اگر علیه دیگران حرفی بزنم که خشمگین شوند دچار تعارض و اضطراب خواهم شد

من نمیتوانم وظیفه و کاری را به دیگران محول کنم

با پاسخ منفی به درخواست دیگران احساس گناه میکنم

احساس بسیار بدی دارم وقتی وارد تعارض میشوم و خشم خود را ابراز میکنم

مشکلی به نام خوب و خوشایند بودن

مهرطلب عادت کرده که این تفکر را داشته باشد که من باید همیشه در حق دیگران خوبی کنم حتی اگر خودم به مشکل خوردم ، من همیشه باید خوب و خوشایند باشم ، من نباید خواسته دیگران را رد کنم.

دکتر دیوید برنز و دکتر آلبرت آلیس از روانشناسان و پیشگامان حوزه شناخت درمانی و رفتار درمانی عقلانی هیجانی اعتقاد دارند که بایدها عامل اصلی اضطراب و افسردگی و خشم در ما انسانها هستند.

آلبرت آلیس معتقد است که انسانها معمولا دچار سه باید اشتباه هستند :

 1. من باید کارهای خوبی انجام دهم تا مورد محبت اشخاص قرار گیرم
 2. شما باید حتما من را تایید کنید در غیر اینصورت آدم خوبی نیستید
 3. شرایط زندگی باید به همان گونه ایی باشد که من میخواهم

اگر به این بایدها نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که هیچ دلیل منطقی و واقعی وجود ندارد که زندگی باب میل ما باشد ، دیگران آنطور که ما میخواهیم برخورد کنند و من حتما موظفم که نیازهای دیگران را تحت هر شرایطی برآورده کنم.

اگر این انتظارات و توقعات غیر واقع بینانه را داشته باشیم که دنیا و دیگران باب میل ما باشند ، فقط پر از خشم و استرس و اضطراب خواهیم شد ، کلمات باید دار اکثر خطاهای شناختی زیاد را در پشت خود حمل میکنند که همین عامل مهم اضطراب و افسردگی است.

من چون خوبم دیگران هم باید با من خوب باشند

این هم تصور اشتباهی است که فکر کنم چون من خوب هستم و به دیگران خوبی میکنم ، آنها هم باید به من خوبی کنند ، این باور سرمنشا انتظارات بیجا و خشم و ناامیدی از دیگران و رنجش دائمی ما از آنها خواهد شد.

پشت پرده ذهنیت و تفکر مهرطلبی این است که دیگران تا زمانی با من خوب هستند که من در جهت راضی کردن آنها و کسب رضایت کاملشان تلاش کنم با این ذهنیت و تفکر به محض اینکه همین دیگران خواسته های شما را اجابت نکنند شما دچار خشم و رنجش از آنها و سرزنش شدید خودتان بخاطر خوش خدمتی به همین دیگران خواهید شد.

اگر به بیش از هشت سوال بالا پاسخ شما مثبت است مهرطلبی در وجود شماست در ادامه مقاله بیشتر ریشه های عمیق آن را مطرح کرده و  با الگوهای عادات ، رفتار و احساسات و افکار یک فرد مهرطلب بیشتر آشنا خواهید شد.

چرا مهرطلب میشویم ؟ریشه های شکل گیری مهرطلبی

به عقیده خانم کارن هورنای در کتاب تضادهای درونی ما تیپ شخصیتی مهرطلب دارای صفات و خصوصیاتی است که الزاما او را سر به زیر ، تسلیم و تابع دیگران قرار خواهد داد. این تیپ خواسته های خود را به نحوی تنظیم میکند که در هماهنگی کامل با خواسته های دیگران باشد ، خودش را به قوی ترین فرد محیط تکیه میکند و از او میخواهد که مسئولیت خوب و بد زندگی او را بعهده گرفته و توقعات او را هم برآورده سازد.

ریشه مهرطلب شدن ما به دوران کودکیست

به جرات میتوان گفت که بخش زیادی از شخصیت امروز ما وابسته به دوران کودکی ماست. جالب است که بدانید وقتی یک کودک به دنیا میاید. با ذهنی سفید و ونانوشته قدم بر این دنیا میگذارد. رفتارهای پدر ، مادر افراد خانواده دیگران و… ذهنیت و نگرش کودک را نسبت به دنیا شکل خواهد داد. بد نیست که مثال زیر را بخوانید تا تشکیل الگوی مهرطلبی در کودک را بنا به نظریه روانکاوی خانم کارن هورنای بیشتر متوجه شوید.

” کودک بی پناه دائما گریه و زاری میکند چرا که در ده ماهگی نیاز به غذا و شیر مادرش دارد. مادر و پدر از میهمانی بازگشته اند مادر هم خسته است و بخاطر رفتار بدی که در میهمانی با او شده به شدت خشمگین است و قبل از ورود به خانه با پدر مشاجره هم نموده. حال کودکی ده ماهه گریه کنان نیاز به شیرمادر دارد و مادر هم عصبانی و خسته و بی حوصله است. با همان عصبانیت کودک را بلند میکند که فقط کارش را رواج دهد. به او شیر میدهد با خستگی و بی حوصلگی او را جابجا میکند. پوشکش را تعویض میکند و او را دربستر میخواباند. جالب است که بدانید کودک در همان سن همه این حالات را تشخیص میدهد. کافیست که چندین بار این رفتار از مادر یا پدر سر بزند کودک در همان ذهنیت خویش به این نتیجه میرسد که پس بهتر است دیگر سر وصدا نکنم که تا با برخورد تند مادرم روبرو نشوم. بهتر است به جای گریه سکوت کنم یا لبخند مصنوعی به لب داشته باشم تا بتوانم سایه امن پدرو مادر را داشته باشم. “

متن بالا شاید باعث تعجب شما خوانندگان شود اما عین واقعیت دوران کودکی ماست. مثال دیگری برایتان بزنم کودکی با اسب باب بازی خودش بازی میکند و مادر او را مجبور میسازد که آنرا در اختیار پسر همسایه که میهمان آنهاست قراردهد. همین حرکت کافیست که کودک را به این نتیجه برساند که خود واقعیش نباشد و بخاطر مادرش و ترس از مادرش وسیله را به دیگری بسپارد. رفتارهایی مشابه این مدل رفتار در کودکیهای ما باعث شکل گیری الگوی مهرطلبی در وجود ما شده است.

مهرطلبی

مهرطلب لبخند تلخی از مثبت بودن دارد و دلی خشمگین از طرف مقابل

مهرطلبی باعث میشود این فرد به شدت طالب نظر مثبت و مساعد دیگران است به همین جهت لبخندهای غیر اصیل و تصنعی زیادی به لب دارد. چون که نمیتواند خشم خود را ابراز کند زیرا که اگر خشم خود را بروز دهد دیگر فرد خوبی در چشم دیگران نیست پس خشم فرو ریخته در وجودش خواهد داشت و با لبخندهای مصنوعی بیشتر این خشم را بیشتر خواهد ساخت.

مهرطلب به دلیل اینکه برای خودش ارزش و احترامی قائل نیست و حس خوبی به خودش ندارد خودش را تابع نظر دیگران قرار میدهد و بیشتر از اینکه ارزشهای شخصی خودش را پیاده سازی کند خودش را با ارزشهای دیگران تطبیق میدهد.

افراد مهرطلب دو مشکل اساسی دارند یکی اینکه طاقت ناراحتی دیگران را ندارند و احساس گناه میکنند که خواسته دیگری را رد کنند بنابراین رو به اطاعت از خواسته آنها میاورند. و چون تحمل ناراحتی دیگری را ندارند همیشه خشم فروخورده دارند زیرا حس میکنند که با بیان نارضایتی خود دیگری را جریحه دار ساخته اند . مسئله بعدی این است که به دلیل ترس از تنها ماندن روی به اطاعت پذیری و زیرپا گذاشتن خواسته های خود مینمایند.

مثلث شخصیت مهرطلب 

شخصیت افراد مهرطلب از یک مثلث رنج میبرد که به مثلث شخصیت مهرطلب معروف است :

 1. ذهنیت راضی کردن دیگران
 2. عادتهای راضی کردن دیگران
 3. احساسات راضی کردن دیگران یا عواطف هراسنده

این سه جز به اتفاق هم مثلثی را میسازند که هریک از اضلاع آن هم سبب و هم نتیجه مورد دیگریست.

مهرطلبی و ذهنیت راضی کردن دیگران 

مهرطلب فکر میکند که باید حتما کاری صورت دهد که همه آنها را دوست بدارند. مهرطلب تصور دارد که ارزش او در این است که نیازهایش را نادیده بگیرد و تانیازهای دیگران برطرف شود. مهرطلب در حالیکه از خودش به شدت انتقاد میکند میخواهد که دیگران او را دوست بدارند.

مهرطلبی و عادت راضی کردن دیگران 

مهرطلب عادت کرده است که به زیان خودش رفتارهایی نشان دهد که نیازهای دیگران برطرف میگردد. اینگونه افراد اکثر اوقات برای دیگران بیش از حد مایه میگذارند ، هرگز به کسی جواب نه نمیدهند. به ندرت انجام کاری را به دیگری واگذار مینمایند و همین منجر به یک احساس منفی درونی میگردد.

مهرطلبی و احساسات راضی کردن دیگران 

فرد مهرطلب از ترس خشم ، تعارض ، اختلاف و درگیری از بیان نارضایتی اجتناب میکند. به دلیل اینکه از بیان احساسات منفی اجتناب میکند هرگز نمی آموزد که چگونه خشم خود را ابراز نماید و همین خشم موجب بروز اضطراب ، افسردگی و استرس میگردد.

نمونه های از رفتارهایی حاکی از مهرطلبی

دکتر وین دایر در کتاب چگونه شخصیت سالمتری بیابیم به بیان برخی از رفتارهای اینگونه افراد پرداخته است .

_ تایید کلیه نظرات دیگران حتی با وجود مخالفت قلبی

_ تغییر موضع بخاطر اینکه دیگری شما را تایید نکرده است

_ عذرخواهی بیش از حد بخاطر اشتباه

_ خود مقصرپنداری بیش از اندازه بخاطر هر موضوعی

_ ترسیدن از رد پیشنهاد فروشنده و خرید چیزی که دوست ندارید

_ گدایی خوش آمدگویی با رفتارهای تاییدطلبانه

_ احساس عمیق ناراحتی و عصبی شدن بخاطر اینکه فردی در مقابل شما نظرات مخالف را به راحتی ابراز میکند در حالیکه شما همه نظرات او را تایید میکنید

_ عدم اعتراض به گارسون در رستوران بخاطر کیفیت پایین غذا

_ انجام خواسته غیرمنطقی دیگران با احساس تنفر و نارضایتی از خود بخاطر اینکه شهامت نه گفتن نداشتید

نیاز یا تمایل پنهان یک فرد مهرطلب چیست ؟

هر رفتاری در وجود ما شامل یک نیاز یا تمایل پنهان نیز میشود. مثلا نیاز یا تمایل پنهان احساس قربانی بودن در زندگی این است که بهانه ایی داشته باشیم که به مسئولیتهای خودمان رسیدگی نکنیم. افراد مهرطلب هم با این سبک رفتاری خودشان پاداش پنهانی دریافت مینمایند.

نیازهای پنهان افراد مهرطلب 

_ تقویت تصویر ضعیف و ناتوان از خود و تشویق ترحم دیگران به خود

_ عدم مسئولیت پذیری شخصی در زندگی بخاطر اتکا به یک فرد قویتر و به همین جهت مهرطلب انتخابش این است که به مخاطره و دردسر در زندگیش نیفتد

_ دیگران را مسئول حال بد خود دانستن و آنان را سرزنش کردن

_احساس آرامش و شادی بخاطر تشویقهای دیگران بخاطر نمایش خوب بودن

_ خویشتن فریبی بخاطر اینکه این رفتارها را رفتار موجه اجتماعی میداند و فکر میکند که اگر همیشه دیگران را مقدم بر خود بداند شامل پاداش و تشویق اجتماعی خواهد شد.

رهایی از مهرطلبی 

پس از اینکه به مهرطلبی و ریشه های آن اشاره کردیم در اینجا قصد داریم ،  به ارائه راهکارهایی بپردازیم که عمل کردن به آنها و تمرین مداوم ، پیوسته و منظم این راهکارها کمک میکند از دام مهرطلبی تا حد بسیار زیادی رهایی یابیم .

در راه رهایی از مهرطلبی باید فشار و درد لازم را برای تغییر کشیده باشید .

بهترین زمان تغییر برای انسان زمانیست که درد و فشار لازم بخاطر وجود یک رفتار یا عادت را کشیده باشید. فرض کنید شما برای سخنرانی به یک جلسه دعوت شده اید و شما بخاطر عدم رعایت وقت چند دقیقه دیرتر به این مجلس میرسید و دیگر نوبت سخنرانی شما به پایان رسیده و به شما وقتی نمیدهند. احتمالا بعد از این اتفاق درد بزرگی را بخاطر بی انضباطی و عدم رعایت وقت شناسی تحمل خواهید کرد و تصمیم میگیرید که دیگر این مورد را برای خود حل کنید که این شرایط سخت هیچ گاه برای شما تکرار نشود.

برای عبور از تاییدطلبی و رهایی از مهرطلبی هم باید درد و فشار ناشی از مشکل را به اندازه کافی کشیده باشید.تا آماده تغییر باشید.

مهرطلبی

باید با قدمهای کوچک آغاز کنید 

با برداشتن قدمهای کوچک تغییرات بزرگی رقم خواهد خورد. هر قدم اصلاحی کوچکی که بردارید چرخه مهرطلبی و مثلث راضی کردن دیگران را متوقف خواهد ساخت.

تغییر انگاره هایی که در وجود ما ریشه دوانیده است. نیازمند صبر و شکیبایی و استقامت و مداومت است. انتظارات کمالگرایانه نداشته باشید. انتظار این را نداشته باشید که یک شبه و ناگهانی تغییرات رخ دهد فقط نکته مهم این است که با انضباط و پیوستگی تغییر در خود را پیگیری کنید.

در این مقاله به چندین راهکار برای رهایی از مهرطلبی و نیاز به تایید دیگران اشاره میشود که تمرین کردن این نکته ها در کنارهم به مرور زمان به شما کمک خواهد کرد از این موضوع گذر کنید.

ده فرمان مهم مهرطلبی را برای خود بازنویسی نمایید :

وقتی مهرطلب هستیم بایدهای فراوانی داریم برای یادآوری ده فرمان مهرطلبی آنها را باصدای بلند بخوانید و برای خود چندین بار بنویسید که در ذهن شما حک شود که چه بایدهای اشتباهی را با خود حمل مینمایید

 • همیشه باید انتظارات و خواسته های دیگران را برآورده سازم
 • باید از همه کسانی که به نوعی با من در ارتباط هستم مراقبت کنم
 • باید همیشه به مسائل دیگران گوش فرا دهم
 • باید همیشه خوب و مهربان باشم و احساسات کسی را جریحه دار نکنم.
 • باید همیشه دیگران را مقدم برخودم حساب کنم
 • هرگز نباید به کسی که به من احتیاج دارد جواب نه بدهم
 • هرگز نباید کسی را از خودم ناامید کنم
 • باید همیشه شاد و سرحال باشم و احساسات منفی ام را به دیگران نشان ندهم
 • همیشه باید دیگران را راضی کنم و آنها را از خودم شاد سازم
 • هرگز نباید از کسی بخواهم برایم کاری صورت دهد.

حالا بعد از نوشتن و بازگویی این ده فرمان مهرطلبی سعی کنید فرمانهای منطقی و مناسب را جایگزین نموده و بازنویسی نمایید. بعنوان مثال فرمان شماره هشت را به صورت اصلاح شده بازنویسی کنید :

من میتوانم برخی از روزها به دلیل فشار کاری و شرایط زندگی خشمگین و ناراحت باشم و احساسات منفی خودم مثل خشم و نارضایتی را ابراز کنم

بازنویسی فرمان شماره ۱۰ :

من نیاز به کمک دیگران دارم باید در زمان مناسب از افراد مناسب کمک بگیرم همانطور که در زمان مناسب هم به دیگران کمک کرده ام.

بعد از بازنویسی اندیشه ها اصلاح شده این دستنوشته را دائما در طول روز برای خود بازخوانی کنید. تکرار این اندیشه های اصلاح شده به شما کمک خواهد کرد افکار معیوب حول محور مهرطلبی را رها سازید.

مراقبت از خودتان را در اولویت قرار دهید

با خودتان قرار بگذارید که تا زمانیکه از لحاظ جسمانی و روانی از خود بیشتر مراقبت نکنید نمیتوانید به کسانی که در زندگی برایتان مهم هستند رسیدگی نمایید.

اگر مهرطلب باشیم احتمالا خواسته ها و نیازهای دیگران را برخواسته های خودمان مقدم میشماریم.

همین الان خودکار و کاغذی بردارید و برای خود بنویسید که از چه فعالیتهایی بیشترین لذت را میبرید؟ چه کارهاییست که مدتها مایلید صورت دهید و برایتان خوب و خوشایند است ؟

هدف از تهیه این فهرست فعالیتهای شادی بخش این است که هر زمان که احساس کردید به تفریح نیاز دارید بتوانید به راحتی از میان آنها یک مورد را انتخاب نمایید.

تلاش کنید هر روز بخشی از وقت خود را به رسیدگی به خودتان در جهت شادی ونشاط و سلامتی شخصی خود اختصاص دهید.

مهرطلبی

به زمان خود در نزد دیگران احترام بگذارید 

در گفتگوهای خود بادیگران زمانی را مشخص کنید و اگر در حین گفتگوطرف مقابل از زمان شما بیشتر صحت کردمیتوانید با مطرح کردن اهمیت وقت خود گفت و گو را به سمت جمع بندی هدایت نمایید.

در گفت و گوهایتان با دیگران هر زمان کسی صحبت شما را قطع کرد به او این موضوع را همان لحظه تذکر دهید و به صحبت خود ادامه دهید.اگر در مقابل رفتار او سکوت کردید نشانه بارز تاییدطلبی شماست.

از بیان عذرخواهیهای بیمورد اجتناب نمایید. اگر شما نیاز داشته باشید که شما را ببخشند تا حالتان بهتر شود در واقع دیگران را در موضعی قرار میدهید که احساسات شما را در اختیار بگیرند.

خودتان منبع تایید درونی خود شوید .

اعتیاد به تاییدطلبی از سوی دیگران تولید بی کفایتی و از بین رفتن عزت نفس خواهد کرد. بررسی کنید در زندگیتان در کدام روابطی که دارید و در چه کارهایی تلاش دارید که تایید دیگری را بیشتر از تایید درون خود در نظر بگیرید ؟

بجای باورهای محدود کننده که شما را اسیر تایید دیگران میکند باورهای زیر را جایگزین نمایید. عبارات زیر را هر روز یک تا دوبار برای خود بازنویسی نمایید و با صدای بلند برای خود بخوانید .

همه نمیتوانند من را به طور کامل تایید کنند

اگر به قصد جلب توجه و تصدیق دیگران به آنها خدمت کنم در واقع ارزش کارم را پایین آورده ام

داشتن تایید دیگران خوب است اما برای رسیدن به احساس ارزشمندی به تایید کامل دیگران نیاز ندارم

برخی بخاطر تعصب و مشکلات هرگز من را تایید نخواهند کرد

مهمترین فردی که میتواند من را تایید کند خودم هستم

سعی کنید کمتر خوب باشید 

بهبودی شما تا حدی بستگی به این دارد که بپذیرید که میتوانید در مواقعی هم خوب و مهربان نباشید.

اگر فکر کنید که همیشه باید خوب و خوشایند باشید باید بهای سنگینی بپردازید به همین جهت شما از خوب بودن بیش از حد خود ضرر کرده اید و باید برای رهایی از مهرطلبی از این وضعیت آزاد شوید

یکی از بهترین راهکارها برای خوب نبودن نشان دادن ناراحتی و خشم خودتان است. اینبار اگر در مجلسی یا جمعی کسی رفتاری ناخوشایند با شما داشت بلافاصله در زمان مناسب ناراحتی خود را به او ابراز نمایید. اگر دوست شما با شما قراری داشته و تاخیر زیادی داشته حرف را در دل خود نگاه ندارید و پس از دیدن او ناراحتی خود را ابراز کنید. در دام این جمله نیفتید که اگر ناراحتیم را بگویم او از من دلخور میشود و ممکن است دوستی ما قطع شود بلکه به فکر خودتان باشید که این وزنه سنگین ناراحتی را از خود دور نمایید.

اگر کسی حق شما را نادیده میگیرد محکم و قاطع از خود دفاع کنید. ممکن است بگویید من میدانم که باید اینکار را صورت دهم اما از درون نمیتوانید تنها راه حل این است که برعکس آنچه در وجودتان میگذرد عمل نمایید. تکرار این رفتار بعد از مدتی در وجود شما نهادینه میگردد.

یاد بگیرید در زمان مناسب نه بگویید و آماده هم باشید که دیگران به شما نه بگویند

نه گفتن برای مهرطلب بسیار سخت است باید تمرین کنید که در زمان مناسب نه بگویید. و این حق را هم به دیگران بدهید که در وقت و زمان مناسب به شما نه بگویند و شما خشمگین و برآشفته نشوید. در کل باید قاطعیت را در زندگی تمرین کنید که فرد زندگی خود باشید نه فرد زندگی دیگران فرد قاطع ، حریم و مرز مشخص در زندگیش و در روابطش با دیگران دارد. به همین جهت نه تشنه تایید و توجه دیگران است و نه با یک بی محلی و بی توجهی از هم پاشیده میشود و همه روزش را خراب میکند.

کمک گرفتن از دیگران را تمرین کنید

دادوستد عاطفی بین شما و دیگران میتواند بخشی از مسیر رشد و موفقیت باشد. سعی کنید همانطور که به دیگران کمک میکنید از دیگران نیز در زمان و وقت خود کمک بخواهید.

از افرادی که به شما بی ارزشی القا میکنند فاصله بگیرید 

با افراد خودخواه و خودمحوری که به نیازهای شما ارزش قائل نمیشوند فاصله ایجاد کنید .وقتی احساس کردید کسی مستقیم یا غیر مستقیم با رفتارهایش برای شما ارزشی قائل نمیشود از کنار او محترمانه بگذرید و خود را اسیر یک رابطه ناسالم نکنید.

بعنوان نکته پایانی سعی کنید واقعا ارزشهای خود را بشناسید. در محل کار اگر حس میکنید ارزش شما بیش از این جایگاه فعلیست از مدیر یا مافوق خود درخواست کنید که جایگاه و مزایای بهتری به شما ارائه کند. اینکه او قبول میکند یا نه بحث دیگریست مهم این است که شما باری که در وجود دارید را به دیگری منتقل سازید. همه هنر رهاشدن از مهرطلبی این است که شما باری که در وجودتان میگذرد را باصدای بلند به طرف مقابل بگویید اینکه او میشنود یا خودش را به نشنیدن میزند بحث دیگریست مهم شمایید که حرف خود را بیان کنید.

علی انصاری

 

.

 

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

44 دیدگاه

 1. علیرضا سیف

  با سلام خدمت استاد انصاری
  در این مقاله به نکات بسیار ارزشمندی اشاره نمودید به امید موفقیت روز افزون تر شما استاد عزیز و گرامی

  پاسخ
 2. خسرو طالبي

  سلام و درود
  من کل ٣بخش مقاله مهرطلبی رو خوندم و کلی نکات آوزنده برای خودم یادآوری کردم.
  خدا رو شکر در حال حاضر به تازگی از این شخصیت تا حدودی فاصله گرفتم و حالم بهتره…
  ممنونم جناب انصاری بزرگوار بخاطر مقالات کاربردی که به اشتراک گذاشتید.

  پاسخ
 3. علي فاضلي

  مقاله خوب و مفیدی بود ای کاش چند منبع معتبر هم برای این مقاله ذکر می کردید
  باتشکر از مطلب مفیدتون

  پاسخ
 4. Pari

  خیلی موثر بود برام.احساس خیلی خوبی پیدا کردم بعد خوندن این مطلب.من ناخواسته این کارهارو انجام میدادم ولی واقعا درست میگید باید یکم به فکر خودم باشم.من همیشه به فکر دیگران بودم و فکر میکردم اینجوری خوبه و مهربانم و دیگران هم به همین صفت میشناسن.احساس میکردم اگه به خودم فکر کنم،جایگاهم رو از دست میدم و بقیه ازم دور میشن.الانم هر کسی که حالم رو نمیپرسه و یا رفتار مناسبی نداره ایراد رو توی خودم جست و جو میکنم.ولی نباید اینطور باشه

  پاسخ
 5. Maryam

  سلام ممنونم واقعا بسیار مقاله مقیدی بوده
  یه سوال داشتم : میدونید ایا به اینگیلیسی مهرطلبی چطور ترجمه میشود ؟ ممنونم .

  پاسخ
 6. فهیمه

  با سلام. مقاله بسیار خوب و مفیدی بود. من تا حد زیادی ویژگی هایی که ذکر شده بود را دارام. اما علت بعضی از رفتارها و احساساتم رو نمیدونستم و حتی نمیدونستم این حالات ی بیماری هست و مهرطلبی گفته میشه. به صورت کاملا اتفاقی با این کلمه برخورد کردم و چون معنیش رو نمیدونستم سرچ کردم و شوکه شدم که خودم از این دسته افراد هستم. امیداوارم با انجام تمرین هایی که فرمودید بتونم این مشکلات رو برطرف کنم. با تشکر از زحمات شما

  پاسخ
 7. ناشناس

  سلام خیلی عالی بود
  من هم همیشه این حس رو داشتم که اگر نظرمو تو جمع بگم یا به شخص مورد نظر خودم بگم ادم بدی میشم و هیچ دیرگ مرا دوست نخواهد داشت خصوصا با خانواده شوهرم بیشتر مشکل داشتم و همیشه خودخوری میرکدم که اگر جواب اونها رو بدم دیگر هیچ ارزش نخواهم داشت در حالی که برعکس هست اگر به موقع نظر خودمو رو با قاطعیت بگم بیشتر محبوب خواهم شد و در نظر دیگران آدم با ارزش و قاطعی خواهم بود.هیچ وقت هیچ وقت از گفتن نظر خود نسبت به انجام هر کاری حس ترس نداشته باشید چون در این حالت بیشتر شخصیت ضعیفی خواهید داشت و همه اطرافیان نیز متوجه این موضوع خواهند شد و با توجه این شخصت شما با شما برخورد خواهند داشت و در این حالت ارزش خاصی بین اطرافیان نخواهید داشت
  بزرگترین اشتباه من این بود که با گفتن نظر خودم یک آدم بی تربیت و بی شعور و خودخواهی خواهم بود در حالی که مرز بین خوب بودن و خودخواهی رو نمی تونستم تشخیص بدهم

  پاسخ
 8. زهرا

  سلام این مقاله بی نظیر بود واقعا ازتون ممنونم .مدت ها بود که این رفتار تو وجود من ریشه کرده بود اما هیچ وقت نمیدونستم بیمارم. یه جورایی انگار منو از یه رنج که اسیرش بودم رها کردین.با توجه به اینکه مهرطلبی از نشانه های عدم عزت نفس هست ممنون میشم درباره عزت نفس هم مقاله بزارین. تشکر

  پاسخ
 9. علی کیخائی

  سلام جناب اقای انصاری عزیز.
  این مطلب خیلی عالی و مفید بوده و واقعا یکی از مشکلات بزرگ زندگی من همین مهر طلبی و تایید طلبی بود و امیدوارم با راهنمایی ها و راهکار هایی که شما فرمودید بتونم با تمیرین و تلاش و استمرار همونجور که اشاره کردید از پس این مشکل بر بیام.

  پاسخ
 10. فرانک

  سلام.مچکرم بابت نوشتار بسار مفیدتون..
  من مدتهاست دذگیر همچین اخلاقیاتی هستم..جوری که نظر و تائید دیگران بسیار برام مهمه..بسیاری از فرصت های زندگیم برای راضی نگه داشتن دوستام و همکارام از دست دادم..به شدت از علائق و اعتقادات خودم چشم پوشی میکنم تا دیگران ناراحت نکنم و فقط با مهربونی اشتباه خودم دیگران تائید کنم..تقریبا چیزی از خود واقعیم نمونده..ناراحتی ، خشم و خستگیم پنهان میکنم تا فقط دیگران راضی باشن..تا فقط مدال بی ارزش خوب بودن از نظر دیگران به گرن بندازم..چقدر آدم ها که از همین اخلاق من سوءاستفاده کردن..دچار سردردهای شدید میگرنی،عصبی و خوشه ای با هم میشم..درد فوقالعاده بد و طولانی هست..امیدوارم نصیب هیچ کس نشه..ولی حالا واقعا میخوام خودم تغییر بدم..کتاب مهر طلبی را دارم میخونم..مقاله شما هم خیلی خیلی کمکم کرد..خدا خیرتون بده..در پناه خدا موفق و سلامت باشید همیشه.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *