اردیبهشت ۰۶, ۱۳۹۸

مکانیزمهای روان ما در راستای خودفریبی و خودمشغولی

مکانیزمهای روان ما در راستای خودفریبی و خودمشغولی
مکانیزمهای روان ما در راستای خودفریبی و خودمشغولی مکانیزمهای روان ما بسیار پیچیده است ، و به خوبی با دلایل جالبی ما را توجیه میکند که دست به کار مهم برای خودمان نزنیم. ای...
بیشتر بخوانید

هیاهو و تبلیغات روی مثبت اندیشی ، درست یا نادرست ؟

هیاهو و تبلیغات روی مثبت اندیشی ، درست یا نادرست ؟
هیاهو و تبلیغات روی مثبت اندیشی ، درست یا نادرست ؟ زمانیکه مارتین سلیگمن نظریه خوش بینی آموخته شده را مطرح کرد ، در کتاب خودش با عنوان خوش بینی آموخته شده که در ایران با...
بیشتر بخوانید

شکنجه ایی به نام بی نقص گرایی

شکنجه ایی به نام بی نقص گرایی
شکنجه ایی به نام بی نقص گرایی  کمال گرایی یا بی نقص گرایی یعنی من سطح انتظارات و توقعات بالایی از خودم دارم ، این جمله را داشته باشید اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود. همی...
بیشتر بخوانید

شفقت ، امنیت و مسئولیت پذیری ، سه دستاورد مهم روان درمانی

شفقت ، امنیت و مسئولیت پذیری ، سه دستاورد مهم روان درمانی
شفقت ، امنیت و مسئولیت پذیری ، سه دستاورد مهم روان درمانی روان درمانی یک ارتباط امن ، همدلانه و مشفقانه بین درمانگر و مراجع است که در طی جلسات منظم و متمرکز صورت میگیرد ....
بیشتر بخوانید

مسئولیت پذیری هدف روان درمانی

مسئولیت پذیری هدف روان درمانی
مسئولیت پذیری هدف روان درمانی تمام نظریه های روان درمانی مهمترین هدفشان این است که مراجعین مسئولیت پذیری داشته باشند نسبت به خود و زندگیشان ، بنابراین روانشناس و مکاتب رو...
بیشتر بخوانید

تو را دوست دارم اما گاهی اوقات از تو متنفر میشوم

تو را دوست دارم اما گاهی اوقات از تو متنفر میشوم
تو را دوست دارم اما گاهی اوقات از تو متنفر میشوم تو را دوست دارم اما به من حق بده گاهی اوقات از تو متنفر شوم . کسی را واقعا دوست دارید اما مواقعی حس تنفر به او پیدا میکنی...
بیشتر بخوانید

برای دریافت آرامش نزد روانشناس نروید

برای دریافت آرامش نزد روانشناس نروید
برای دریافت آرامش نزد روانشناس نروید اگر برای دریافت آرامش نزد روانشناس میروید ، احتمالا راه را اشتباه رفته اید ، چون روانشناس کارش القای آرامش به مراجع نیست و البته آرام...
بیشتر بخوانید

داستان زندگی ما چیست ؟

داستان زندگی ما چیست ؟
داستان زندگی ما چیست ؟ هر کدام از ما برحسب تجربیات تکرارشونده احساسی و رفتاری گذشته ، برداشتی از خود و اطرافیان را بعنوان یک باور ثبت شده در ذهن خود داریم . اریک برن در ک...
بیشتر بخوانید

نقاب احساس رضایت یا خود احساس رضایت ، نقاب تعادل یا خود تعادل ؟

نقاب احساس رضایت یا خود احساس رضایت ، نقاب تعادل یا خود تعادل ؟
نقاب احساس رضایت یا خود احساس رضایت ، نقاب تعادل یا خود تعادل ؟ بزرگترین خودفریبی انسانهایی که در پناه زندگی متعادل و احساس رضایت خود را مخفی کرده اند ، این است که شهامت...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید