ازدواج و کمالگرایی
سلام
من علی انصاری هستم دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی به سایت من خوش آمدید.
با وارد کردن ایمیل خود، دوره صوتی رهایی از کمالگرایی + دو فصل اول کتاب زنجیرهای پنهان، برای شما ارسال خواهد شد.
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
تلفن همراه
( دوره صوتی رهایی از کمالگرایی + دو فصل کتاب زنجیرهای پنهان )
( تماس با من : 09384861093 - Amoozesh.Khodshenasi@gmail.com )