مقاله98
 • رادیو خودشناسی _ شکل گیری احساس حقارت در کودکی

  رادیو خودشناسی _ شکل گیری احساس حقارت در کودکی     . . به عقیده خانم کارن هورنای احساس حقا ...

 • چگونه نسبت به ظاهر و اندام خود به خودپذیری برسیم ( تمرین )

  چگونه نسبت به ظاهر و اندام خود به خودپذیری برسیم ( تمرین ) خودپذیری به انسان آرامش میدهد و با خودپذی ...

 • رادیو خودشناسی _ فایل صوتی چرا در آموزش عزت نفس بر واقعیت تاکید میکنیم.

  چرا در آموزش عزت نفس بر واقعیت تاکید میکنیم. . .   آموزش عزت نفس دقیقا بر واقعیتها تمرکز میکند ...

 • رادیو خودشناسی _ شناخت گفتگوی درونی خودمان

  رادیو خودشناسی _ شناخت گفتگوی درونی خودمان گفتگوی درونی نقش مهمی در ارتباط ما با خودمان و ارتباط ما ...

 • خودکم بینی نگرشی ذهنی _ چندخطی در باب خودکم بینی

  خودکم بینی نگرشی ذهنی چندخطی در باب خودکم بینی خودکم بینی نوعی نگرش ذهنیست که ما نسبت به خودمان ، دی ...

 • زندگی سیلی واقعیت را به گونه های مختلف به ما میزند

  زندگی سیلی واقعیت را به گونه های مختلف به ما میزند   زندگی سیلی واقعیت را به گونه های مختلفی می ...

 • رادیو خودشناسی _ نشانه های عزت نفس پایین ،حوضچه حقارت

  رادیو خودشناسی _ نشانه های عزت نفس پایین ، حوضچه حقارت . این فایل صوتی بخشی از کلاس غیرحضوری عزت نفس ...

 • همه انسانها اگرها و ایکاشهایی دارند بهتر است از اشتباهات گذشته فقط باید بیاموزیم

  همه انسانها اگرها و ایکاش هایی دارند بهتر است از اشتباهات گذشته فقط باید بیاموزیم اشتباهات گذشته بخش ...

 • رادیو خودشناسی _ نیاز نیست که همه ما تغییر کنیم

  رادیو خودشناسی _ نیاز نیست که همه ما تغییر کنیم از تغییر زیاد شنیده ایم و شاید در کلاسها و سمینارهای ...

 • حرمت نفس یا عزت نفس چگونه آسیب میبیند ؟ ( یادداشتی از دکتر متیو مک کی )

  حرمت نفس یا عزت نفس چگونه آسیب میبیند ؟ ( یادداشتی از دکتر متیو مک کی ) حرمت نفس ( عزت نفس ) محصول د ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده