چرا مهرطلب میشویم ؟ریشه های شکل گیری مهرطلبی

چرا مهرطلب میشویم ؟ریشه های شکل گیری مهرطلبی

چرا مهرطلب میشویم ؟

 

چرا مهرطلب میشویم ؟

اگر مقاله قبلی سایت را با عنوان ” مهرطلبی چیست ؟ شخصیت مهرطلب چه ویژگیهایی دارد ؟ ” مطالعه نموده باشید به بخشی از ریشه های مهرطلبی پرداختیم و تا حدی بررسی کردیم که چرا یک شخصیت مهرطلب به وجود میاید. در این مقاله قصد داریم ریشه ایی تر و عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم.

به عقیده خانم کارن هورنای در کتاب تضادهای درونی ما تیپ شخصیتی مهرطلب دارای صفات و خصوصیاتی است که الزاما او را سر به زیر ، تسلیم و تابع دیگران قرار خواهد داد. این تیپ خواسته های خود را به نحوی تنظیم میکند که در هماهنگی کامل با خواسته های دیگران باشد ، خودش را به قوی ترین فرد محیط تکیه میکند و از او میخواهد که مسئولیت خوب و بد زندگی او را بعهده گرفته و توقعات او را هم برآورده سازد.

مهرطلب

ریشه مهرطلب شدن ما به دوران کودکیست

به جرات میتوان گفت که بخش زیادی از شخصیت امروز ما وابسته به دوران کودکی ماست. جالب است که بدانید وقتی یک کودک به دنیا میاید. با ذهنی سفید و ونانوشته قدم بر این دنیا میگذارد. رفتارهای پدر ، مادر افراد خانواده دیگران و… ذهنیت و نگرش کودک را نسبت به دنیا شکل خواهد داد. بد نیست که مثال زیر را بخوانید تا تشکیل الگوی شخصیت مهرطلب در کودک را بنا به نظریه روانکاوی خانم کارن هورنای بیشتر متوجه شوید.

کودک بی پناه دائما گریه و زاری میکند چرا که در ده ماهگی نیاز به غذا و شیر مادرش دارد. مادر و پدر از میهمانی بازگشته اند مادر هم خسته است و بخاطر رفتار بدی که در میهمانی با او شده به شدت خشمگین است و قبل از ورود به خانه با پدر مشاجره هم نموده. حال کودکی ده ماهه گریه کنان نیاز به شیرمادر دارد و مادر هم عصبانی و خسته و بی حوصله است. با همان عصبانیت کودک را بلند میکند که فقط کارش را رواج دهد. به او شیر میدهد با خستگی و بی حوصلگی او را جابجا میکند. پوشکش را تعویض میکند و او را دربستر میخواباند. جالب است که بدانید کودک در همان سن همه این حالات را تشخیص میدهد. کافیست که چندین بار این رفتار از مادر یا پدر سر بزند کودک در همان ذهنیت خویش به این نتیجه میرسد که پس بهتر است دیگر سر وصدا نکنم که تا با برخورد تند مادرم روبرو نشوم. بهتر است به جای گریه سکوت کنم یا لبخند مصنوعی به لب داشته باشم تا بتوانم سایه امن پدرو مادر را داشته باشم.

متن بالا شاید باعث تعجب شما خوانندگان شود اما عین واقعیت دوران کودکی ماست. مثال دیگری برایتان بزنم کودکی با اسب باب بازی خودش بازی میکند و مادر او را مجبور میسازد که آنرا در اختیار پسر همسایه که میهمان آنهاست قراردهد. همین حرکت کافیست که کودک را به این نتیجه برساند که خود واقعیش نباشد و بخاطر مادرش و ترس از مادرش وسیله را به دیگری بسپارد. رفتارهایی مشابه این مدل رفتار در کودکیهای ما باعث شکل گیری الگوی شخصیت مهرطلب در وجود ما شده است.

مهرطلب

مهرطلب لبخند تلخی از مثبت بودن دارد و دلی خشمگین از طرف مقابل

فرد مهرطلب به شدت طالب نظر مثبت و مساعد دیگران است به همین جهت لبخندهای غیر اصیل و تصنعی زیادی به لب دارد. چون که نمیتواند خشم خود را ابراز کند زیرا که اگر خشم خود را بروز دهد دیگر فرد خوبی در چشم دیگران نیست پس خشم فرو ریخته در وجودش خواهد داشت و با لبخندهای مصنوعی بیشتر این خشم را بیشتر خواهد ساخت.

مهرطلب به دلیل اینکه برای خودش ارزش و احترامی قائل نیست و حس خوبی به خودش ندارد خودش را تابع نظر دیگران قرار میدهد و بیشتر از اینکه ارزشهای شخصی خودش را پیاده سازی کند خودش را با ارزشهای دیگران تطبیق میدهد.

افراد مهرطلب دو مشکل اساسی دارند یکی اینکه طاقت ناراحتی دیگران را ندارند و احساس گناه میکنند که خواسته دیگری را رد کنند بنابراین رو به اطاعت از خواسته آنها میاورند. و چون تحمل ناراحتی دیگری را ندارند همیشه خشم فروخورده دارند زیرا حس میکنند که با بیان نارضایتی خود دیگری را جریحه دار ساخته اند . مسئله بعدی این است که به دلیل ترس از تنها ماندن روی به اطاعت پذیری و زیرپا گذاشتن خواسته های خود مینمایند.

مثلث شخصیت مهرطلب :

شخصیت افراد مهرطلب از یک مثلث رنج میبرد که به مثلث شخصیت مهرطلب معروف است :

  1. ذهنیت راضی کردن دیگران
  2. عادتهای راضی کردن دیگران
  3. احساسات راضی کردن دیگران یا عواطف هراسنده

این سه جز به اتفاق هم مثلثی را میسازند که هریک از اضلاع آن هم سبب و هم نتیجه مورد دیگریست.

مهرطلب و ذهنیت راضی کردن دیگران :

مهرطلب فکر میکند که باید حتما کاری صورت دهد که همه آنها را دوست بدارند. مهرطلب تصور دارد که ارزش او در این است که نیازهایش را نادیده بگیرد و تانیازهای دیگران برطرف شود. مهرطلب در حالیکه از خودش به شدت انتقاد میکند میخواهد که دیگران او را دوست بدارند.

مهرطلب و عادت راضی کردن دیگران :

مهرطلب عادت کرده است که به زیان خودش رفتارهایی نشان دهد که نیازهای دیگران برطرف میگردد. اینگونه افراد اکثر اوقات برای دیگران بیش از حد مایه میگذارند ، هرگز به کسی جواب نه نمیدهند. به ندرت انجام کاری را به دیگری واگذار مینمایند و همین منجر به یک احساس منفی درونی میگردد.

مهرطلب و احساسات راضی کردن دیگران :

فرد مهرطلب از ترس خشم ، تعارض ، اختلاف و درگیری از بیان نارضایتی اجتناب میکند. به دلیل اینکه از بیان احساسات منفی اجتناب میکند هرگز نمی آموزد که چگونه خشم خود را ابراز نماید و همین خشم موجب بروز اضطراب ، افسردگی و استرس میگردد.

مهرطلب

نمونه های از رفتارهای یک فرد مهرطلب :

دکتر وین دایر در کتاب چگونه شخصیت سالمتری بیابیم به بیان برخی از رفتارهای اینگونه افراد پرداخته است .

_ تایید کلیه نظرات دیگران حتی با وجود مخالفت قلبی

_ تغییر موضع بخاطر اینکه دیگری شما را تایید نکرده است

_ عذرخواهی بیش از حد بخاطر اشتباه

_ خود مقصرپنداری بیش از اندازه بخاطر هر موضوعی

_ ترسیدن از رد پیشنهاد فروشنده و خرید چیزی که دوست ندارید

_ گدایی خوش آمدگویی با رفتارهای تاییدطلبانه

_ احساس عمیق ناراحتی و عصبی شدن بخاطر اینکه فردی در مقابل شما نظرات مخالف را به راحتی ابراز میکند در حالیکه شما همه نظرات او را تایید میکنید

_ عدم اعتراض به گارسون در رستوران بخاطر کیفیت پایین غذا

_ انجام خواسته غیرمنطقی دیگران با احساس تنفر و نارضایتی از خود بخاطر اینکه شهامت نه گفتن نداشتید

پاداش پنهان یک فرد مهرطلب چیست ؟

هر رفتاری در وجود ما شامل یک پاداش پنهان نیز میشود. مثلا پاداش پنهان احساس قربانی بودن در زندگی این است که بهانه ایی داشته باشیم که به مسئولیتهای خودمان رسیدگی نکنیم. افراد مهرطلب هم با این سبک رفتاری خودشان پاداش پنهانی دریافت مینمایند.

پاداشهای پنهان افراد مهرطلب :

_ تقویت تصویر ضعیف و ناتوان از خود و تشویق ترحم دیگران به خود

_ عدم مسئولیت پذیری شخصی در زندگی بخاطر اتکا به یک فرد قویتر و به همین جهت مهرطلب انتخابش این است که به مخاطره و دردسر در زندگیش نیفتد

_ دیگران را مسئول حال بد خود دانستن و آنان را سرزنش کردن

_احساس آرامش و شادی بخاطر تشویقهای دیگران بخاطر نمایش خوب بودن

_ خویشتن فریبی بخاطر اینکه این رفتارها را رفتار موجه اجتماعی میداند و فکر میکند که اگر همیشه دیگران را مقدم بر خود بداند شامل پاداش و تشویق اجتماعی خواهد شد.

تا الان مهرطلبی را کامل باز کردیم در مقاله بعدی راهکارهای رفع و رهایی از مهرطلبی را بیشتر باز خواهیم نمود.

 

بیشتر بخوانید...  چند نکته برای انتخاب شغل در راستای توانمندیها

علی انصاری.

.

.تغییر.

.عزت نفس.

.

کمال گرایی

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

4 نظر

  1. ‍پینگ بک: درمان مهرطلبی چیست ؟ - علی انصاری لاری

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *