خودنگری

شادمانی فقط داشتن حس خوب نیست

شادمانی فقط داشتن حس خوب نیست
شادمانی فقط داشتن حس خوب نیست شادمانی طنزی بزرگ به همراه دارد ، طنز بزرگ این است که مردم نه تنها آن ر ا جستجو میکنند بلکه تلاش میکنند پس از بدست آوردن شادمانی آن را حفظ ک...
بیشتر بخوانید

توصیه دکتر دیوید برنز ، اول اقدام بعد انگیزه

توصیه دکتر دیوید برنز ، اول اقدام بعد انگیزه
توصیه دکتر دیوید برنز ، اول اقدام بعد انگیزه بارها و بارها برای همه ما پیش آمده که صبح از خواب بیدار شده ایم و باید سرکار برویم اما احساس خستگی و بی انگیزگی در آن روز دار...
بیشتر بخوانید

چقدر به این خطای فکری دچار هستید ؟

چقدر به این خطای فکری دچار هستید ؟
چقدر به این خطای فکری دچار هستید ؟ شما نگاه کنید چقدر به این خطای فکری دچار هستید ؟ من به جای اینکه مستقیما نظر دیگری را بپرسم از قبل نظر او را حدس میزنم ، افراد مضطرب و...
بیشتر بخوانید

موهبت خشم و توصیه ای از مارشال روزنبرگ

موهبت خشم و توصیه ای از مارشال روزنبرگ
موهبت خشم و توصیه ای از مارشال روزنبرگ به مطالبی که احیانا در روزنامه ها در مورد قاتلان زنجیره ایی خوانده اید و چیزهایی که آشنایان در مورد آنها گفته اند فکر کنید در وصف ا...
بیشتر بخوانید

در زندگی درد اجتناب ناپذیر است

در زندگی درد اجتناب ناپذیر است
در زندگی درد اجتناب ناپذیر است در زندگی درد اجتناب ناپذیر است کسانی را که دوست داریم خواهند مرد و هرچه را که داریم از دست خواهیم داد ، چه قبل از مرگ و چه در لحظه مرگ میتو...
بیشتر بخوانید

شناخت توانمندیها و یک تمرین طلایی

شناخت توانمندیها و یک تمرین طلایی
شناخت توانمندیها و یک تمرین طلایی میخواهید نقاط طلایی توانمندی خود را بشناسید ، این تمرین را جهت شناخت توانمندیها حتما انجام دهید . سه صفحه کاغذ بردارید ، صفحه اول مربوط...
بیشتر بخوانید

در این دام کمالگرایی نیفتید ، تمیز کردن ، مرتب کردن ، فهرست دقیق

در این دام کمالگرایی نیفتید ، تمیز کردن ، مرتب کردن ، فهرست دقیق
در این دام کمالگرایی نیفتید ، تمیز کردن ، مرتب کردن ، فهرست دقیق در این دام کمالگرایی نیفتید ، دام بزرگ در کمالگراها این است : زیاد برنام ریزی کردن ، تهیه دقیق فهرست کاره...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب از شنبه ( راهنمای عملی رهایی از اهمالکاری )

معرفی کتاب از شنبه ( راهنمای عملی رهایی از اهمالکاری )
معرفی کتاب از شنبه ( راهنمای عملی رهایی از اهمالکاری ) اهمالکاری یا به تعویق انداختن کارها(Procrastination )عامل عقب ماندگی بسیاری از ما انسانها در پیگیری اهداف و برنامه...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید