خودنگری

احساس منفی برخی روزها (حکایتهایی از یک روانشناس )

احساس منفی برخی روزها (حکایتهایی از یک روانشناس )
احساس منفی برخی روزها (حکایتهایی از یک روانشناس )   احساس منفی که برخی از روزها از همان بیدار شدن صبح با ماست با وجود تمام روشها و تکنیکهایی که برای شاد بودن تبلیغ م...
بیشتر بخوانید

ذهن خوانی _ خطای شناختی در حدس زدن نیت و تصمیم دیگران

ذهن خوانی _ خطای شناختی در حدس زدن نیت و تصمیم دیگران
ذهن خوانی _ خطای شناختی در حدس زدن نیت و تصمیم دیگران ذهن خوانی با حدس زدن ذهن طرف مقابل در ارتباط است.شما باور دارید که میتوانید بجای یک نفر دیگر فکر کنید ،  تصمیم بگیری...
بیشتر بخوانید

تفکر همه یا هیچ یا تفکر دوقطبی سیاه و سفید و روشهای برخورد با آن ؟

تفکر همه یا هیچ یا تفکر دوقطبی سیاه و سفید و روشهای برخورد با آن ؟
تفکر همه یا هیچ یا تفکر دوقطبی سیاه و سفید و روشهای برخورد با آن تفکر همه یا هیچ یا تفکر سیاه و سفید ، خطای شناختی دیگریست که در این مقاله بررسی خواهیم نمود. پیش از این ه...
بیشتر بخوانید

خطای شناختی فاجعه آمیز دیدن امور چیست و چگونه با آن برخورد کنیم ؟

خطای شناختی فاجعه آمیز دیدن امور چیست و چگونه با آن برخورد کنیم ؟
خطای شناختی فاجعه آمیز دیدن امور چیست  و چگونه با آن برخوردکنیم ؟ خطای شناختی ، خطایی فکری است که همه ما گاهی اوقات به آن دچار میشویم. خطای شناختی مانع از آن میشود که از...
بیشتر بخوانید

رفتاردرمانی شناختی چگونه به کیفیت زندگی ما کمک خواهد کرد ؟

رفتاردرمانی شناختی چگونه به کیفیت زندگی ما کمک خواهد کرد ؟
رفتاردرمانی شناختی چگونه به کیفیت زندگی ما کمک خواهد کرد؟ رفتاردرمانی شناختی که به صورت مخفف ( CBT ) یا ( Cognitive Behavior Therapy ) نامیده میگردد به این موضوع مهم میپر...
بیشتر بخوانید

خودتخریبی چیست و در انسانها چه نشانه هایی دارد ؟

خودتخریبی چیست و در انسانها چه نشانه هایی دارد ؟
خودتخریبی چیست و در انسانها چه نشانه هایی دارد ؟ خودتخریبی رفتارهایست که بر مبنای الگوهای اشتباه فکری ما علیه خودمان صورت میگیرد.همه ما در زندگی روزهای سخت و با ناکامی و...
بیشتر بخوانید

احساس ارزشمندی چیست و چگونه تخریب میشود ؟

احساس ارزشمندی چیست و چگونه تخریب میشود ؟
احساس ارزشمندی چیست و چگونه تخریب میشود ؟  احساس ارزشمندی طرز نگاه و باوریست که ما نسبت به خود داریم. میزان ارزشی است که برای خود قائل هستیم.انسان زمانی احساس ارزشمند بود...
بیشتر بخوانید

خودکم بینی چگونه منجر به اهمالکاری در ما میشود ؟

خودکم بینی چگونه منجر به اهمالکاری در ما میشود ؟
خودکم بینی چگونه منجر به اهمالکاری در ما میشود ؟ خودکم بینی چیست ؟ خودکم بینی طرز فکر و نگاه انسانیست که خودش ، توانمندیهایش ، دستاوردها و پیشرفتهای خودش را ناچیز میپندار...
بیشتر بخوانید
اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید