درمان مهرطلبی چیست ؟

درمان مهرطلبی چیست ؟

درمان مهرطلبی چیست ؟

در دومقاله گذشته با نامهای ” مهرطلبی چیست ؟ ” و ” چرا مهرطلب میشویم ؟ ” درباره این ویژگیها و خصوصیات افراد مهرطلب و ریشه های شکل گیری این وضیعت در شخصیت انسانها اشاراتی داشتیم در این مقاله بنا داریم که به ارائه راهکارهایی بپردازیم که عمل کردن به آنها و تمرین مداوم ، پیوسته و منظم این راهکارها کمک میکند از دام مهرطلبی تا حد بسیار زیادی رهایی یابیم .

در راه رهایی از مهرطلبی باید فشار و درد لازم را برای تغییر کشیده باشید :

بهترین زمان تغییر برای انسان زمانیست که درد و فشار لازم بخاطر وجود یک رفتار یا عادت را کشیده باشید. فرض کنید شما برای سخنرانی به یک جلسه دعوت شده اید و شما بخاطر عدم رعایت وقت چند دقیقه دیرتر به این مجلس میرسید و دیگر نوبت سخنرانی شما به پایان رسیده و به شما وقتی نمیدهند. احتمالا بعد از این اتفاق درد بزرگی را بخاطر بی انضباطی و عدم رعایت وقت شناسی تحمل خواهید کرد و تصمیم میگیرید که دیگر این مورد را برای خود حل کنید که این شرایط سخت هیچ گاه برای شما تکرار نشود.

برای عبور از تاییدطلبی و رهایی از مهرطلبی هم باید درد و فشار ناشی از مشکل را به اندازه کافی کشیده باشید.تا آماده تغییر باشید.

باید با قدمهای کوچک آغاز کنید :

با برداشتن قدمهای کوچک تغییرات بزرگی رقم خواهد خورد. هر قدم اصلاحی کوچکی که بردارید چرخه مهرطلبی و مثلث راضی کردن دیگران را متوقف خواهد ساخت.

تغییر انگاره هایی که در وجود ما ریشه دوانیده است. نیازمند صبر و شکیبایی و استقامت و مداومت است. انتظارات کمالگرایانه نداشته باشید. انتظار این را نداشته باشید که یک شبه و ناگهانی تغییرات رخ دهد فقط نکته مهم این است که با انضباط و پیوستگی تغییر در خود را پیگیری کنید.

در این مقاله به چندین راهکار برای رهایی از مهرطلبی و نیاز به تایید دیگران اشاره میشود که تمرین کردن این نکته ها در کنارهم به مرور زمان به شما کمک خواهد کرد از این موضوع گذر کنید.

ده فرمان مهم مهرطلبی را برای خود بازنویسی نمایید :

وقتی مهرطلب هستیم بایدهای فراوانی داریم برای یادآوری ده فرمان مهرطلبی آنها را باصدای بلند بخوانید و برای خود چندین بار بنویسید که در ذهن شما حک شود که چه بایدهای اشتباهی را با خود حمل مینمایید

 • همیشه باید انتظارات و خواسته های دیگران را برآورده سازم
 • باید از همه کسانی که به نوعی با من در ارتباط هستم مراقبت کنم
 • باید همیشه به مسائل دیگران گوش فرا دهم
 • باید همیشه خوب و مهربان باشم و احساسات کسی را جریحه دار نکنم.
 • باید همیشه دیگران را مقدم برخودم حساب کنم
 • هرگز نباید به کسی که به من احتیاج دارد جواب نه بدهم
 • هرگز نباید کسی را از خودم ناامید کنم
 • باید همیشه شاد و سرحال باشم و احساسات منفی ام را به دیگران نشان ندهم
 • همیشه باید دیگران را راضی کنم و آنها را از خودم شاد سازم
 • هرگز نباید از کسی بخواهم برایم کاری صورت دهد.

حالا بعد از نوشتن و بازگویی این ده فرمان مهرطلبی سعی کنید فرمانهای منطقی و مناسب را جایگزین نموده و بازنویسی نمایید. بعنوان مثال فرمان شماره هشت را به صورت اصلاح شده بازنویسی کنید :

من میتوانم برخی از روزها به دلیل فشار کاری و شرایط زندگی خشمگین و ناراحت باشم و احساسات منفی خودم مثل خشم و نارضایتی را ابراز کنم

بازنویسی فرمان شماره ۱۰ :

من نیاز به کمک دیگران دارم باید در زمان مناسب از افراد مناسب کمک بگیرم همانطور که در زمان مناسب هم به دیگران کمک کرده ام.

بعد از بازنویسی اندیشه ها اصلاح شده این دستنوشته را دائما در طول روز برای خود بازخوانی کنید. تکرار این اندیشه های اصلاح شده به شما کمک خواهد کرد افکار معیوب حول محور مهرطلبی را رها سازید.

مراقبت از خودتان را در اولویت قرار دهید:

با خودتان قرار بگذارید که تا زمانیکه از لحاظ جسمانی و روانی از خود بیشتر مراقبت نکنید نمیتوانید به کسانی که در زندگی برایتان مهم هستند رسیدگی نمایید.

اگر مهرطلب باشیم احتمالا خواسته ها و نیازهای دیگران را برخواسته های خودمان مقدم میشماریم.

همین الان خودکار و کاغذی بردارید و برای خود بنویسید که از چه فعالیتهایی بیشترین لذت را میبرید؟ چه کارهاییست که مدتها مایلید صورت دهید و برایتان خوب و خوشایند است ؟

هدف از تهیه این فهرست فعالیتهای شادی بخش این است که هر زمان که احساس کردید به تفریح نیاز دارید بتوانید به راحتی از میان آنها یک مورد را انتخاب نمایید.

تلاش کنید هر روز بخشی از وقت خود را به رسیدگی به خودتان در جهت شادی ونشاط و سلامتی شخصی خود اختصاص دهید.

به زمان خود در نزد دیگران احترام بگذارید 

در گفتگوهای خود بادیگران زمانی را مشخص کنید و اگر در حین گفتگوطرف مقابل از زمان شما بیشتر صحت کردمیتوانید با مطرح کردن اهمیت وقت خود گفت و گو را به سمت جمع بندی هدایت نمایید.

در گفت و گوهایتان با دیگران هر زمان کسی صحبت شما را قطع کرد به او این موضوع را همان لحظه تذکر دهید و به صحبت خود ادامه دهید.اگر در مقابل رفتار او سکوت کردید نشانه بارز تاییدطلبی شماست.

از بیان عذرخواهیهای بیمورد اجتناب نمایید. اگر شما نیاز داشته باشید که شما را ببخشند تا حالتان بهتر شود در واقع دیگران را در موضعی قرار میدهید که احساسات شما را در اختیار بگیرند.

خودتان منبع تایید درونی خود شوید .

اعتیاد به تاییدطلبی از سوی دیگران تولید بی کفایتی و از بین رفتن عزت نفس خواهد کرد. بررسی کنید در زندگیتان در کدام روابطی که دارید و در چه کارهایی تلاش دارید که تایید دیگری را بیشتر از تایید درون خود در نظر بگیرید ؟

بجای باورهای محدود کننده که شما را اسیر تایید دیگران میکند باورهای زیر را جایگزین نمایید. عبارات زیر را هر روز یک تا دوبار برای خود بازنویسی نمایید و با صدای بلند برای خود بخوانید .

همه نمیتوانند من را به طور کامل تایید کنند

اگر به قصد جلب توجه و تصدیق دیگران به آنها خدمت کنم در واقع ارزش کارم را پایین آورده ام

داشتن تایید دیگران خوب است اما برای رسیدن به احساس ارزشمندی به تایید کامل دیگران نیاز ندارم

برخی بخاطر تعصب و مشکلات هرگز من را تایید نخواهند کرد

مهمترین فردی که میتواند من را تایید کند خودم هستم

سعی کنید کمتر خوب باشید 

بهبودی شما تا حدی بستگی به این دارد که بپذیرید که میتوانید در مواقعی هم خوب و مهربان نباشید.

اگر فکر کنید که همیشه باید خوب و خوشایند باشید باید بهای سنگینی بپردازید به همین جهت شما از خوب بودن بیش از حد خود ضرر کرده اید و باید برای رهایی از مهرطلبی از این وضعیت آزاد شوید

یکی از بهترین راهکارها برای خوب نبودن نشان دادن ناراحتی و خشم خودتان است. اینبار اگر در مجلسی یا جمعی کسی رفتاری ناخوشایند با شما داشت بلافاصله در زمان مناسب ناراحتی خود را به او ابراز نمایید. اگر دوست شما با شما قراری داشته و تاخیر زیادی داشته حرف را در دل خود نگاه ندارید و پس از دیدن او ناراحتی خود را ابراز کنید. در دام این جمله نیفتید که اگر ناراحتیم را بگویم او از من دلخور میشود و ممکن است دوستی ما قطع شود بلکه به فکر خودتان باشید که این وزنه سنگین ناراحتی را از خود دور نمایید.

اگر کسی حق شما را نادیده میگیرد محکم و قاطع از خود دفاع کنید. ممکن است بگویید من میدانم که باید اینکار را صورت دهم اما از درون نمیتوانید تنها راه حل این است که برعکس آنچه در وجودتان میگذرد عمل نمایید. تکرار این رفتار بعد از مدتی در وجود شما نهادینه میگردد.

یاد بگیرید در زمان مناسب نه بگویید و آماده هم باشید که دیگران به شما نه بگویند

نه گفتن برای مهرطلب بسیار سخت است باید تمرین کنید که در زمان مناسب نه بگویید. و این حق را هم به دیگران بدهید که در وقت و زمان مناسب به شما نه بگویند و شما خشمگین و برآشفته نشوید. در کل باید قاطعیت را در زندگی تمرین کنید که فرد زندگی خود باشید نه فرد زندگی دیگران فرد قاطع ، حریم و مرز مشخص در زندگیش و در روابطش با دیگران دارد. به همین جهت نه تشنه تایید و توجه دیگران است و نه با یک بی محلی و بی توجهی از هم پاشیده میشود و همه روزش را خراب میکند.

کمک گرفتن از دیگران را تمرین کنید

دادوستد عاطفی بین شما و دیگران میتواند بخشی از مسیر رشد و موفقیت باشد. سعی کنید همانطور که به دیگران کمک میکنید از دیگران نیز در زمان و وقت خود کمک بخواهید.

از افرادی که به شما بی ارزشی القا میکنند فاصله بگیرید 

با افراد خودخواه و خودمحوری که به نیازهای شما پشیزی ارزش قائل نمیشوند قطع رابطه نمایید.وقتی احساس کردید کسی مستقیم یا غیر مستقیم با رفتارهایش برای شما ارزشی قائل نمیشود از کنار او محترمانه بگذرید و خود را اسیر یک رابطه ناسالم نکنید.

بعنوان نکته پایانی سعی کنید واقعا ارزشهای خود را بشناسید. در محل کار اگر حس میکنید ارزش شما بیش از این جایگاه فعلیست از مدیر یا مافوق خود درخواست کنید که جایگاه و مزایای بهتری به شما ارائه کند. اینکه او قبول میکند یا نه بحث دیگریست مهم این است که شما باری که در وجود دارید را به دیگری منتقل سازید. همه هنر رهاشدن از مهرطلبی این است که شما باری که در وجودتان میگذرد را باصدای بلند به طرف مقابل بگویید اینکه او میشنود یا خودش را به نشنیدن میزند بحث دیگریست مهم شمایید که حرف خود را بیان کنید.

.

علی انصاری.

 

بیشتر بخوانید...  چگونه با ترسهایمان مقابله کنیم ؟ شناخت باورهای مرکزی ترسهایمان

عزت نفس

.

 

تغییر

.

 

کمالگرایی

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

26 نظر

 1. علیرضا سیف

  با سلام خدمت استاد انصاری
  در این مقاله به نکات بسیار ارزشمندی اشاره نمودید به امید موفقیت روز افزون تر شما استاد عزیز و گرامی

  پاسخ
 2. خسرو طالبي

  سلام و درود
  من کل ٣بخش مقاله مهرطلبی رو خوندم و کلی نکات آوزنده برای خودم یادآوری کردم.
  خدا رو شکر در حال حاضر به تازگی از این شخصیت تا حدودی فاصله گرفتم و حالم بهتره…
  ممنونم جناب انصاری بزرگوار بخاطر مقالات کاربردی که به اشتراک گذاشتید.

  پاسخ
 3. علي فاضلي

  مقاله خوب و مفیدی بود ای کاش چند منبع معتبر هم برای این مقاله ذکر می کردید
  باتشکر از مطلب مفیدتون

  پاسخ
 4. Pari

  خیلی موثر بود برام.احساس خیلی خوبی پیدا کردم بعد خوندن این مطلب.من ناخواسته این کارهارو انجام میدادم ولی واقعا درست میگید باید یکم به فکر خودم باشم.من همیشه به فکر دیگران بودم و فکر میکردم اینجوری خوبه و مهربانم و دیگران هم به همین صفت میشناسن.احساس میکردم اگه به خودم فکر کنم،جایگاهم رو از دست میدم و بقیه ازم دور میشن.الانم هر کسی که حالم رو نمیپرسه و یا رفتار مناسبی نداره ایراد رو توی خودم جست و جو میکنم.ولی نباید اینطور باشه

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *